Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podwisłocznia Mała”

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 348/15/2023 „Podwisłocznia Mała” w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

W dniu 11.03.2024 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 348/15/2023 „Podwisłocznia Mała” w Rzeszowie  oraz o możliwości składania wniosków w  terminie do dnia 5 kwietnia 2024 r.

Link do ogłoszenia: https://bip.erzeszow.pl/pl/116-biuro-rozwoju-miasta-rzeszowa/3516-aktualnosci/95881-ogloszenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-nr-348152023-podwislocznia-mala-w-rzeszowie-oraz-o-przystapieniu-do-przeprowadzenia-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko.html