Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 349/16/2023 „Cisowy Park” w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 04.03.2024 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 349/16/2023 „Cisowy Park” w Rzeszowie oraz możliwości składania wniosków w terminie do dnia 26 marca 2024 r.

Link do ogłoszenia: https://bip.erzeszow.pl/pl/116-biuro-rozwoju-miasta-rzeszowa/3516-aktualnosci/94833-ogloszenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-nr-349162023-cisowy-park-w-rzeszowie-oraz-o-przystapieniu-do-przeprowadzenia-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko.html