Rzeszów najbardziej zielonym miastem w Polsce

Rzeszów pod względem powierzchni ogólnej zieleni w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyraźnie wyprzedza pozostałe miasta wojewódzkie. Zajmuje również 1. miejsce pod względem udziału terenów zieleni w ogólnej powierzchni miasta.

Dane dotyczące terenów zieleni w Rzeszowie podał w swoim komunikacie Urząd Statystyczny w Rzeszowie. W 2022 roku w Rzeszowie parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej zajmowały powierzchnię 1,7 tys. hektarów, a lasy gminne 9 hektarów. Parki spacerowo-wypoczynkowe liczyły ogółem 83,5 hektara, zieleńce 1,3 tys. hektarów, a tereny zieleni osiedlowej 259,9 hektara.

„Na jednego mieszkańca Rzeszowa w 2022 roku przypadało 84,6 metra kwadratowego terenów zieleni. Rzeszów pod tym względem znalazł się na 1. miejscu wśród miast wojewódzkich i to z bardzo dużą przewagą. W drugim w kolejności, Gorzowie Wielkopolskim, na jednego mieszkańca przypadały 34,0 metry kwadratowe terenów zieleni” – piszą autorzy opracowania. Rzeszów zajął również 1. miejsce wśród miast wojewódzkich pod względem udziału powierzchni terenów zieleni w ogólnej powierzchni miasta (12,9 proc.).

– Inwestycje w zieleń oraz ochronę tej istniejącej zapowiadałem przy okazji poprzednich wyborów. I w trakcie tej kadencji te zapowiedzi zostały wprowadzone w życie. Każdego roku samo miasto sadzi ponad tysiąc drzew. Oczywiście drzew i innych roślin przybywa więcej ponieważ w zazielenianiu miasta aktywnie uczestniczą także firmy i osoby prywatne. Radykalnie ograniczyliśmy  wycinkę drzew przy okazji inwestycji. Tworzymy  parki i zieleńce – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Zdjęcie ogrodu kieszonkowego w Rzeszowie, fot. Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa