Panel edukacyjny dla rzeszowskich przedsiębiorców

W dniu 17 listopada 2022 r. w Centrum Innowacji Miejskich Urban Lab Rzeszów odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe dla rzeszowskich przedsiębiorców w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W spotkaniu uczestniczyli franczyzobiorcy sieci sklepów Żabka.

– Wydarzenie zostało zorganizowane przez Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa

Panel szkoleniowy obejmował:

  • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
  • Przedstawienie działań podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Warunki i zasady prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, kontrole punktów sprzedaży
  • Oświadczenia o wartości sprzedaży za rok poprzedni – zaprezentowana została nowa możliwość elektronicznego wypełniania i składania oświadczeń
  • Prezentację miejskiej aplikacji mobilnej #RzeszowToMy

Na spotkaniu obecni byli: członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Adam Kołwa, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Robert Homicki, pracownicy Centrum Kontaktu Urzędu Miasta Rzeszowa: Dyrektor Bożena Kuźniar oraz Przemysław Kędra, pracownicy Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta: Dyrektor Lesław Bańdur oraz Julita Ostafil, a także pracownicy Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń: Dyrektor Agnieszka Czyż-Byjoś, Kierownik Referatu Zezwoleń i Kontroli Dorota Motyka, Anna Flejszar-Cena, Kamila Kasprzak oraz Anita Pawul.