PANEL EDUKACYJNY DLA RZESZOWSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW (GASTRONOMIA)

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń serdecznie zaprasza na spotkanie szkoleniowe dla rzeszowskich przedsiębiorców w zakresie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych.

– Szkolenie dedykowane jest dla właścicieli lokali gastronomicznych sprzedających napoje alkoholowe oraz przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, sprzedawców w lokalach podających napoje alkoholowe, osób sporządzających oświadczenia o wartości sprzedaży, a także osób, które planują uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.


W trakcie spotkania zostaną omówione następujące aspekty:

  • prawne aspekty prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych,
  • zasady i warunki wydawania zezwoleń,
  • składanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
  • terminy i wysokość opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych.


Panel edukacyjny odbędzie 20 października 2022 r. (czwartek) w godz. 11:00-13:00 w Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie.

Szczegóły pod numerem telefonu: 17 875 4899