Panel edukacyjny dla rzeszowskich restauratorów

W dniu 20 października 2022 r. w Centrum Innowacji Miejskich Urban Lab Rzeszów odbyło się spotkanie szkoleniowe dla rzeszowskich przedsiębiorców w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (gastronomia).

– Wydarzenie zostało zorganizowane przez Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń.


Panel składał się z czterech bloków tematycznych:

  • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży
  • działania podejmowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • wydawanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych
  • warunki i zasady prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, kontrole oraz oświadczenia.

Na spotkaniu obecni byli: z ramienia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych radny Sławomir Gołąb oraz Sekretarz Komisji Patrycja Cyran, a także pracownicy Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń: Dyrektor Agnieszka Czyż-Byjoś, Kierownik Referatu Zezwoleń i Kontroli Dorota Motyka, Główny Specjalista Barbara Żurek, Aneta Sołek, Agnieszka Siwak-Krzywonos oraz Anita Pawul.

W spotkaniu wzięło udział ok. 20 przedsiębiorców.

– Było to drugie z pięciu edukacyjnych spotkań dedykowanych rzeszowskim przedsiębiorcom w temacie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Najbliższe zaplanowane zostało na  – 17 listopada.

Zdjęcie z wydarzenia pn. Panel Edukacyjny Dla Rzeszowskich Przedsiębiorców
Zdjęcie z wydarzenia pn. Panel Edukacyjny Dla Rzeszowskich Przedsiębiorców
Zdjęcie z wydarzenia pn. Panel Edukacyjny Dla Rzeszowskich Przedsiębiorców

Zdjęcie z wydarzenia pn. Panel Edukacyjny Dla Rzeszowskich Przedsiębiorców