Park dendrologiczny na rzeszowskim Zalesiu

Zielona atrakcja powstanie we wschodniej części Rzeszowa, na wzgórzach Zalesia, na terenach, do których prowadzi ulica Spacerowa. – Będzie świetnym miejscem wypoczynku i poznawania przyrody – podkreśla Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Miasto na Zalesiu dysponuje już terenami o powierzchni ok. 4 hektarów. Będą one systematycznie powiększane. Niedługo, w wyniku zamiany działek z prywatnym właścicielem, przybędzie dodatkowy hektar. Tereny znajdują się w rejonie ulicy Spacerowej i budynków mieszkalnych. – Rzeszowianie, którzy tam mieszkają wskazywali, że stworzenie zielonych terenów rekreacyjnych na wzgórzach Zalesia jest bardzo potrzebne. Przed laty istniały takie plany. Teraz powracamy do tworzenia w tym miejscu ogrodu botanicznego – mówi prezydent Rzeszowa. Ogród będzie składał się z kilku elementów. Pierwszym z nich będzie park dendrologiczny. Prezydent Rzeszowa zadecydował już o przygotowaniu takiej inwestycji.

Działki, na których tworzony będzie park to nieużytkowany obszar pokryty zielenią wysoką i średnią, czyli drzewami i krzewami. Niewielką jego powierzchnię stanowią łąki. Teren ten z kilku powodów jest świetną lokalizacją dla parku dendrologicznego. Jednym z nich jest to, że jest on położony w obrębie Pogórza Dynowskiego, na granicy dwóch dużych jednostek geograficznych: Pogórza Środkowobeskidzkiego Karpaty i Kotliny Sandomierskiej. Jest to miejsce bardzo interesujące z przyrodniczego punktu widzenia, m.in. ze względu na obecność gatunków górskich i niżowych. – Ponadto teren ten posiada bogatą i urozmaiconą rzeźbę w postaci wzniesień i obniżeń. Może pełnić funkcje krajobrazowe i posiada duży potencjał rekreacyjny oraz turystyczny. Charakterystyczna rzeźba pozwoli na wyznaczenie punktów widokowych na panoramę miasta oraz punktów obserwacyjnych charakterystycznych zbiorowisk roślinnych – mówi Aleksandra Wąsowicz-Duch, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie.

Dodatkowo na terenie, na którym powstanie park, występuje wiele różnorodnych stanowisk przyrodniczych oraz siedlisk. – Znajdują się one blisko siebie, na stosunkowo niewielkiej przestrzeni, co było kolejnym argumentem za utworzeniem na wzgórzach osiedla Zalesie parku dendrologicznego – dodaje dyrektor zarządu zieleni.