Plebiscyt Rzeszowscy Siłacze, to MY – Kampania „Jestem swoim Liderem – ty bądź swoim”

Fundacja ,,APROBATA’’ serdecznie zaprasza wszystkie dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami do udziału w Plebiscycie Rzeszowscy siłacze – TO My, a lokalne społeczności osób z niepełnosprawnością, osoby pełnosprawne i środowiska wspierające integrację osób z niepełnosprawnościami , Instytucje, Fundacje, Stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane do współpracy i budowania wzajemnego dialogu.

Plebiscyt realizowany jest przez Fundację ,,APROBATA’’ we współpracy z Urzędem Miasta Rzeszowa – projekt „Dofinansowano z budżetu Miasta Rzeszowa’’. Rzeszowscy Siłacze, to MY, jest II edycją wspaniałego wydarzenia pokazującego świat osób z niepełnoprawnościami, a w roku 2023r. realizowanego w ramach Kampanii Społecznej „Jestem swoim Liderem – ty bądź swoim”.

Rzeszów przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami

Do udziału zapraszamy mieszkańców miasta Rzeszowa w tym dzieci, młodzież i dorosłych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Uczniów placówek edukacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Rzeszowa, rzeszowskich instytucji publicznych i niepublicznych (takich jak Domy Pomocy Społecznej, Domy Seniora), sektora pozarządowego wspierającego osoby z niepełnosprawnościami (takich jak Warsztaty Terapii Zajęciowych), którzy aktywnie realizują swoje pasje oraz pragną rozwijać swoją aktywność społeczną.

Rzeszowscy siłacze – TO MY!

Plebiscyt kierowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z niepełnosprawnościami, aby wszyscy mogli pokazać swój świat, swoją codzienność oraz odważne wyrazić siebie jako jednostkę i podkreślić, że po pierwsze jest człowiek a potem jego niepełnosprawność. Celem plebiscytu jest zaprezentowanie własnych pasji, zainteresowań, twórczości, odczuć oraz sposobu na wyrażenie siebie w otaczającym świecie.

Kategorie Plebiscytu

 • Dzieci i młodzież do 18 roku życia
 • Kobiety
 • Mężczyźni
 • Społecznik osoba z niepełnosprawnością

Przesłanie Plebiscytu

Ważna jest integracja wszystkich środowisk osób pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami, wzajemna edukacja, zrozumienie potrzeb oraz pokazanie tego co nas łączy, że jesteśmy tacy sami a każdy z nas pragnie się rozwijać i chce być szanowany oraz, że po pierwsze jest człowiek a nie jego niepełnosprawność.

Przesłanie:

 • Działam dla siebie!
 • Po pierwsze człowiek!
 • Pomagasz człowiekowi, a nie niepełnosprawności.
 • Jestem swoim Liderem!

W ramach Plebiscytu każdy uczestnik będzie mógł zaprezentować:

 • swoją pasję
 • zainteresowania
 • marzenia
 • pokazać swoją codzienność
 • wyrazić siebie

Prace i formy przekazu w ramach – Plebiscytu Rzeszowscy Siłacze, to MY!

Formy przekazu są dowolne i mogą obejmować wszystkie dostępne i nowatorskie techniki oraz prezentacje aktywności osób z niepełnosprawnościami:

 • Prace plastyczne w każdej technice
 • Prace pisane w każdej formie w tym wiersze
 • Prace filmowe i multimedialne
 • Przedstawienie zainteresowań
 • Przedstawienie pasji
 • Przedstawienie aktywności społecznej
 • Pokazanie twórczości domowej oraz warsztatowej
 • Zaprezentowanie swojej codzienności w każdej formie

Nagrody

W ramach Plebiscytu Rzeszowscy Siłacze, to MY, uczestnicy otrzymają:

 • Statuetkę okolicznościową
 • Certyfikat Rzeszowscy Siłacze, to MY II EDYCJA

Plakat promujący plebiscyt Rzeszowscy Siłacze, To MY.

Załączniki: