Podkarpacki Przegląd Piosenki Autorskiej Autograf 2022

Organizator wydarzenia Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne GATE we współpracy z Teatrem Przedmieście serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w Podkarpackim Przeglądzie Piosenki Autorskiej “Autograf”, którego finał odbędzie się w dniach 9-10 grudnia w Teatrze Przedmieście.

– Wydarzenie skierowane jest między innymi do osób, które tworzą własną muzykę i piszą teksty oraz chcą zaprezentować swoją twórczość na scenie.

Cele przeglądu:

 1. Popularyzacja piosenki autorskiej o wysokich walorach artystycznych
 2. Inspirowanie młodzieży i dorosłych w poszukiwaniach muzycznych
 3. Konfrontacja dokonań muzycznych
 4. Stworzenie możliwości zaprezentowania się uczestników Przeglądu przed jury i publicznością
 5. Promowanie kultury wykonawczej oraz różnorodnej wrażliwości artystycznejMiejsce: Teatr Przedmieście

ul. Reformacka 4
35-026 Rzeszów

Termin: w dniach 9-10 grudnia 2022r., odbędzie się I edycja Podkarpackiego Przeglądu Piosenki Autorskiej „Autograf”

Zasady uczestnictwa:

 1. Przegląd ma charakter konkursu. Jego uczestnikami mogą być soliści i zespoły
 2. Wykonawca lub zespół (max 6 os.) przygotowuje obowiązkowo 2 utwory oraz 1 utwór dodatkowy (prezentowany na życzenie jury). Łączny czas prezentacji – do 10 minut
 3. Wszystkie prezentowane utwory powinny być własnego autorstwa (tekst i muzyka). Nie ma ograniczeń co do gatunków i stylów muzycznych
 4. Zgłaszający są zobowiązani do przesłania do dnia 30.11.2022r., na e-mail: autograf.rzeszow@gmail.com  następujących materiałów:
 • wypełnionej karty zgłoszenia
 • nagrania 2 autorskich utworów (formaty: mp3, wav, wma lub video mp4, mpg)

Można udostępnić nagrania na Dysku Google lub przesłać link do nagrania na kanale YouTube

 1. W przypadku bardzo dużej ilość zgłoszeń Organizatorzy mogą zaprosić na przesłuchania tylko wybrane osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego ustalenia listy wykonawców
 2. Uczestnicy Przeglądu wyrażają zgodę do nieodpłatnej rejestracji występu
 3. Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną. Zgłoszenia przesłane w innej formie nie zostaną przyjęte

Kategorie wiekowe:

 • I kategoria – młodzieżowa: 15-18 lat
 • II kategoria – dorosła: 19 i więcej lat


Zasady organizacyjne:

 1. Uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej
 2. Organizatorzy zapewniają:
 • profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie
 • konsultacje z jury
 • poczęstunek i napoje
 1. Jury przyzna Nagrody i Wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Laureaci zostaną zaproszeni na profesjonalne sesje nagraniowe oraz otrzymają nagrody rzeczowe
 2. Wykonawcy/zespoły przyjeżdżają ze swoimi instrumentami i sprzętem muzycznym (dotyczy zespołów)

Pozostałe uwagi:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu
 2. Organizatorzy dokonują selekcji nadesłanych zgłoszeń i ustalają ostateczny harmonogram występujących w konkursie. Lista uczestników zostanie opublikowana do dnia 02.12.2022 roku
 3. Wysłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Przeglądu
 4. Organizatorzy proszą o rozpowszechnienie informacji o PPPA Autograf w swoim środowisku twórczym


Zainteresowane osoby więcej informacji na temat PPPA Autograf mogą uzyskać pod numerem telefonu: tel. 667714730  – Maciej Szukałalub e-mail:autograf.rzeszow@gmail.com pod adresem: www.teatrprzedmiescie.pl

Dofinansowano z budżetu Gminy Miasto Rzeszów

Grafika promująca wydarzenie pn. Podkarpacki Przegląd Piosenki Autorskiej Autograf

Grafika promująca wydarzenie pn. Podkarpacki Przegląd Piosenki Autorskiej Autograf

Załączniki: