Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2023

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2023.

Celem programu jest wspieranie inicjatyw, dzięki którym młodzi ludzie z obu krajów mogą nawiązać znajomości, poznać i zrozumieć podobieństwa i różnice kultur, w których funkcjonują. Program ma budować postawy otwartości, szacunku i poczucia wspólnoty historycznej i kulturowej Polski i Ukrainy zarówno w aspekcie historii dalszej, jak i dziejów najnowszych. Stanowią one, bowiem płaszczyznę, na której warto pokonywać wzajemne uprzedzenia i budować porozumienie i poczucie europejskiej wspólnoty.

Uprawnione do składania wniosków w programie są:

  1. Samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego);
  2. Organizacje pozarządowe.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie projektów w zakresie:

  1. Organizacji wspólnego pobytu grupy młodzieży polskiej i ukraińskiej w Polsce, planowanego przez polskiego organizatora samodzielnie lub wspólnie przez polskiego organizatora i ukraińskiego partnera, ustalających tematykę zadania zgodną z zainteresowaniami uczestników wymiany. Preferowane są zadania o charakterze artystycznym: muzyczne, teatralne, z zakresu sztuk wizualnych, tańca, filmu, fotografii realizowane poprzez wspólne warsztaty, a także działania grup teatralnych, orkiestr, chórów i zespołów muzycznych.

Szczegółowy program zadań kształtują organizatorzy, niemniej warunkiem otrzymania dofinansowania jest włączenie do programu następujących obowiązkowych komponentów:

1) „Historia lokalna”. Młodzież przygotowuje zajęcia z historii własnej miejscowości;

2) „Kultura regionu”. Prezentacja kultury danego regionu na kulturalnej mapie kraju;

3) „Poznajemy język sąsiada”. Młodzi ludzie poznają podstawy języka sąsiada.

1 wniosek może dotyczyć 1 zadania.

Realizacja zadań i zawartych w nich komponentów obowiązkowych musi uwzględniać aktywny udział młodzieży uczestniczącej w zadaniu.

Maksymalna wysokość dofinansowania w jednej edycji programu dla jednego wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 60 000 zł lub nie może obejmować więcej niż 2 zadań.

Ten sam partner ukraiński nie może uczestniczyć w więcej niż 2 zadaniach, których suma dofinansowań nie może przekroczyć kwoty 60 000 zł.

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 15.05.2023 r. do  31.10.2023 r.

Dofinansowanie: 60 000 zł (100%).

Budżet Programu wynosi 1 600 000 zł.

Termin składania wniosków: do 15 marca 2023 r.

Więcej informacji w sprawie konkursów mogą Państwo znaleźć na stronie: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/pl-ua-wymiana-mlodziezy/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-polsko-ukrainska-wymiana-mlodziezy-2023