Przemoc lubi milczenie. Rzeszów chce z tym walczyć. Zaczyna od dzieci

Jednym z najistotniejszych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie jest przeciwdziałanie i zapobieganie przemocy w każdej postaci. Najlepiej zacząć już od najmłodszych mieszkańców naszego miasta. „Przemoc lubi milczenie”, dlatego trzeba mówić o niej głośno. Stąd pomysł na konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół i przedszkoli. Żeby mówienie o przemocy nie było już tematem tabu.

– Każda kampania społeczna powinna rozpocząć się w jak najmłodszym wieku. Nasz konkurs ma po pierwsze: uwrażliwić dzieci na cierpienie, które mogą odczuwać ich koleżanki i koledzy, eliminować agresywne zachowania i przemoc rówieśniczą oraz nauczyć, że każdy  problem da się rozwiązać bez użycia przemocy – wyjaśnia Irena Marszałek-Czekierda, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

Pełna nazwa konkursu plastycznego to „Przemoc lubi milczenie – Rzeszów krzyczy jednym głosem: STOP PRZEMOCY!”. Jest skierowany do wszystkich dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w Rzeszowie. Uczestnicy mają za zadanie stworzyć pracę, która ma spełniać takie kryteria jak zgodność z poruszaną tematyką, płaska forma bez wystających elementów oraz wykonanie w formacie A3.

W konkursie chodzi przede wszystkim o to, by już od najmłodszych lat wyjaśnić dzieciom, że o przemocy należy mówić głośno. Ma również nauczyć tego, gdzie w takich przypadkach szukać pomocy, lub do kogo zgłaszać się, jeśli znamy ofiarę przemocy i chcemy jej pomóc.

Rzeszów przeciwko przemocy: koniec z tematem tabu

Uczestnicy konkursu mają czas na składanie prac do 20 listopada 2023 roku. Należy je złożyć za pośrednictwem szkoły lub przedszkola na adres Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej MOPS w Rzeszowie przy ul. Skubisza 4. Więcej informacji o konkursie można pozyskać na stronie MOPS: http://www.mopsrzeszow.pl/a,433,przemoc-lubi-milczenie-rzeszow-krzyczy-jednym-glosem-stop-przemocy.

Konkurs plastyczny to jednak nie wszystko. Jest jednym z pierwszych elementów programu o tej samej nazwie.

– Podstawowym jego założeniem jest prowadzenie kampanii społecznej dla mieszkańców, a kampania ma jedno zadanie: uwrażliwiać i edukować ich na wszystkie elementy związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej – tłumaczy Irena Marszałek-Czekierda.

O kolejnych etapach programu będziemy informować na bieżąco.