RBO 2024. Zadania do głosowania już wybrane

129 propozycji zadań weźmie udział w głosowaniu w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Najwięcej mieszkańcy zaproponowali do III kategorii, dotyczącej m.in. wydarzeń kulturalnych.

Zgłaszanie zadań trwało do 4 lipca. Wpłynęło łącznie 154 wnioski, które następnie zostały poddane weryfikacji przez komisję do spraw RBO.

Najwięcej – 71 złożono w kategorii III, która zawiera działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym. Do głosowania przyjęto 62.

54 projekty to zadania kategorii II, czyli budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej. W kategorii I, skupiającej inwestycje w budowę, modernizację lub remont infrastruktury miejskiej pod głosowanie zostanie poddanych 13 propozycji.

Listę przyjętych do głosowania projektów można znaleźć pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/358-rzeszowski-budzet-obywatelski/78981-rzeszowski-budzet-obywatelski-na-2024-r/82941-glosowanie-w-sprawie-rzeszowskiego-budzetu-obywatelskiego-na-2024-rok.html

Propozycje mieszkańców zostały sprawdzone przez komisję pod kątem zgodności z wymaganiami regulaminu. Podczas tej weryfikacji badane były m.in.: zgodność propozycji z prawem, własność terenów, na których ma być proponowane działanie, racjonalność wydatku, zgodność z obowiązującymi w mieście programami i planami wieloletnimi, zgodność z planami zagospodarowania przestrzennego. Obecnie, mieszkańcy mają 7 dni (do 28 sierpnia 2023 r.) na wnoszenie odwołań do odrzuconych projektów. Głosowanie zaplanowano na okres od 8 września do 8 października.

Na realizację zwycięskich zadań przeznaczona będzie kwota 9,4 mln zł. Wszelkie informacje na temat RBO można znaleźć na nowej stronie internetowej https://erzeszow.pl/pl/3108-rbo.html