Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku

Szanowny Mieszkańcu Miasta Rzeszowa,

Jeżeli:

 • ogrzewasz dom/mieszkanie gazem,
 • źródło to zostało zgłoszone/wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
 • dochód Twojego gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 
  1500 zł na osobę (w gospodarstwie wieloosobowym) lub kwoty
  2100 zł (w gospodarstwie jednoosobowym),

złóż wniosek o refundację podatku VAT.

Do wniosku koniecznie załącz fakturę za gaz oraz dowód zapłaty.

Terminy na złożenie wniosku:

nie później niż do 29 lutego 2024 r. lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury gazowej.

Miejsce rozpatrzenia wniosku:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul Jagiellońska 4 i 6.

Refundacja podatku VAT to zwrot zapłaconego podatku VAT wskazanego na fakturze.

Wsparcie obowiązywać będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Uwaga! Zwrotu VAT nie otrzymają osoby, które wykorzystują gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają wodę użytkową.

Materiały

Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Złóż wniosek o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych

Ogrzewasz swoje jednoosobowe gospodarstwo domowe głównie paliwem gazowym, a twój przeciętny miesięczny dochód nie jest wyższy niż 2100 zł?

Wchodzisz w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego, ogrzewanego głównie paliwem gazowym, a przeciętny miesięczny dochód waszego gospodarstwa to nie więcej niż 1500 zł na osobę?

Jeśli tak, możesz złożyć wniosek o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla swojego gospodarstwa domowego przez internet.

Informacje:

Możesz złożyć wniosek w przeglądarce internetowej. Potrzebujesz do tego profilu zaufanego, e-dowodu lub certyfikatu kwalifikowanego. Sprawdź, jak założyć profil zaufany lub jak korzystać z e-dowodu. ​​​​​

 • Rozwiń tekst
  Na czym to polega Wniosek dotyczy zwrotu podatku VAT za paliwo gazowe. Możesz otrzymać zwrot podatku VAT za paliwo gazowe, jeśli:
  • głównym źródłem ogrzewania twojego gospodarstwa domowego jest jedno z następujących źródeł:
   • kocioł gazowy,
   • bojler gazowy,
   • podgrzewacz gazowy przepływowy,
   • kominek gazowy zasilane paliwami gazowymi,
  • główne źródło ogrzewania zgłoszono do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
  • tworzysz jednoosobowe gospodarstwo domowe i twój przeciętny miesięczny dochód nie jest wyższy niż 2100 zł lub
  • wchodzisz w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
  Możesz złożyć wniosek o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla swojego gospodarstwa domowego, jeśli paliwo to dostarczono w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Do wniosku dołącz opłaconą fakturę VAT za dostarczone paliwo i dowód jej opłacenia.W 2023 r. możesz złożyć więcej niż jeden wniosek. Do wniosku możesz załączyć więcej niż jedną fakturę VAT i dowód jej opłacenia.Od 1 marca 2024 r. wniosek może obejmować tylko fakturę VAT, którą otrzymasz do 30 dni przed datą złożenia wniosku.
 • Rozwiń tekst
  Kto może złożyć Każdy, kto:
  • ukończył 18 lat,
  • mieszka i przebywa w Polsce,
  • jest obywatelem Polski lub
  • jest cudzoziemcem, który ma:
   • zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta,
   • status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
   • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany,
   • obywatelstwo państwa Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii.
 • Rozwiń tekst
  Kto nie może złożyć Nie składaj wniosku, jeśli:
  • tworzysz jednoosobowe gospodarstwo domowe, a twój przeciętny miesięczny dochód jest wyższy niż 2100 zł,
  • wchodzisz w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód jest wyższy niż 1500 zł na osobę.
 • Rozwiń tekst
  Co musisz przygotować
  • Login z hasłem do profilu zaufanego lub e-bankowości i telefon komórkowy.
  • Dane do wniosku:
  • dane wszystkich członków twojego gospodarstwa domowego:
   • imię,
   • nazwisko,
   • numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości – jeśli ktoś nie ma numeru PESEL,adres gospodarstwa domowego,
  • dane kontaktowe – podaj, jeśli chcesz:
   • adrese-mail – aby otrzymać pocztą elektroniczną informację o przyznaniu refundacji podatku VAT,
   • numer telefonu – do kontaktu z urzędem,
  • numer rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który chcesz otrzymać zwrot podatku,
  • fakturę VAT i dowód  jej opłacenia – w opisie faktury musi znaleźć się informacja o okresie, w którym dostarczono paliwa gazowe,
  • informację o dacie otrzymania faktury i jej numer – jeśli złożysz wniosek w marcu 2024 roku lub później.
  Jeśli wniosek składasz pierwszy raz lub jeśli zmieniły się dane gospodarstwa domowego lub jego członków – podaj też informacje, które pozwolą ustalić przeciętny miesięczny dochód twojego gospodarstwa domowego w roku:
  • 2021 –  jeśli wniosek złożysz do 31 lipca 2023 roku,
  • 2022 –  jeśli wniosek złożysz po 31 lipca 2023 roku.
  Informacje, które pozwalają ustalić przeciętny miesięczny dochód twojego gospodarstwa domowego, to:
  • łączna kwota alimentów,
  • kwota dochodu każdego członka gospodarstwa domowego, jeśli tego dochodu nie obejmuje podatek od osób fizycznych,
  • powierzchnia gospodarstwa rolnego (w hektarach), jeśli ty lub inny członek gospodarstwa domowego osiągacie dochody z gospodarstwa rolnego.
 • Rozwiń tekst
  Co musisz zrobić
  1. Kliknij przycisk Złóż wniosek.
  2. System przekieruje cię na stronę logowania.
  3. Wybierz sposób logowania.
  4. Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola formularza.
  5. System przekieruje cię do usługi e-podpis, w której sprawdzisz i podpiszesz wniosek elektronicznie.
  6. Możesz podpisać wniosek:
  • podpisem zaufanym,
  • podpisem osobistym (e-dowodem),
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  1. Kliknij Przejdź do podpisu i podpisz wniosek.
  2. Potwierdzenie otrzymasz na swoją skrzynkę Gov (ePUAP) od razu po wysłaniu wniosku. Znajdziesz je w folderze Wysłane.
 • Rozwiń tekst
  Gdzie składasz wniosek Twój wniosek zostanie przekazany do urzędu gminy właściwej dla twojego gospodarstwa domowego.
 • Rozwiń tekst
  Ile zapłacisz Usługa jest bezpłatna.
 • Rozwiń tekst
  Ile będziesz czekać Urząd rozpatrzy twój wniosek tak szybko, jak to możliwe i prześle ci informację na podany adres e-mail.
 • Rozwiń tekst
  Informacje dodatkowe Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zadzwoń pod numer +48 42 253 54 55.
 • Rozwiń tekst
  Podstawa prawna Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687)