Rewitalizacja hali targowej i jej otoczenia – konsultacje społeczne

Miasto Rzeszów we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym realizuje projekt, którego efektem będzie wypracowanie koncepcji rewitalizacji obszaru w centrum obejmującego halę targową wraz z otaczającym targowiskiem, Plac Wolności i budynek przy ul. Targowej 1. Planowane jest utworzenie przestrzeni z nowymi funkcjami handlowo-usługowymi, mieszkaniowymi, a także społecznymi, które mają przyczynić się do polepszenia jakości życia mieszkańców, a także wzmocnienia działalności podmiotów działających na obszarze.

W związku z tym w ramach diagnozy poprzedzającej konsultacje społeczne chcielibyśmy poznać Państwa potrzeby i oczekiwania związane z tym, jak powinien zostać zagospodarowany ten obszar – co powinno się zmienić, a co jest cenne i należy chronić.

Więcej szczegółów wraz z ankietą znajduje się na: Konsultacje społeczne – Trwające konsultacje społeczne – Rewitalizacja hali targowej i jej otoczenia – Serwis informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa (erzeszow.pl)