Konrad Fijołek z wotum zaufania

Absolutorium dla Konrada Fijołka za wykonanie budżetu Rzeszowa w 2022 roku

To była merytoryczna dyskusja i bardzo owocna sesja.

Bardzo dziękuję wszystkim radnym, którzy wyrazili dziś wotum zaufania i udzielili mi absolutorium. Zawsze podkreślałem, że w dialogu siła!

Jestem niezwykle dumny, że staliśmy się miastem, które może się już pozycjonować w skali europejskiej, że mówią o nas „mała Bruksela”, czy „nowa stolica Europy”.

Cieszy fakt, że udało się w ciągu ostatniego roku wcielić w życie filozofię, by Rzeszowem współzarządzać razem z mieszkańcami.

Patrząc przyszłościowo, chciałbym by nasze miasto rozwijało się w oparciu o inteligentne korzystanie z nowoczesnych technologii dla budowania lepszej jakości życia i osiągnęło neutralność klimatyczną. By rozwój Rzeszowa opierał się na stabilności i bezpieczeństwie mieszkańców, włączając w ten proces interesariuszy.

2022 rok był niewątpliwie trudny, bo po latach spontanicznego rozwoju próbowaliśmy wprowadzić ład i zahamować rozlewanie się miasta. To była nasza próba pogodzenia prawa własności z ładem planistycznym miasta. Myślę, że Rzeszów poradził sobie z tym problemem świetnie przygotowując studium. Projektujemy i urządzamy miasto najpierw dla ludzi, a potem dopiero dla samochodów. Ale to nie oznacza, że rezygnujemy z ważnych rozwiązań infrastrukturalnych.

#RzeszówToMy

Fot. Grzegorz Bukała/UM Rzeszów/