Ruszy budowa Wisłokostrady w Rzeszowie. Inwestycja za ponad 169 mln zł

– W czwartek podpisaliśmy umowę z konsorcjum firm – ANTEX II i Wysowa Mosty, które zrealizuje w Rzeszowie potężną i bardzo ważną dla układu drogowego miasta inwestycję – Wisłokostradę. Już w poniedziałek przekażemy wykonawcy teren i budowa będzie się rozpoczynać  – mówi prezydent Konrad Fijołek.

– Na tę inwestycję mieszkańcy czekają od kilkunastu lat. Przygotowania trwały dość długo, ale udało się nam wszystko dopiąć, zdobyć wszelkie niezbędne pozwolenia, zabezpieczyć ogromne pieniądze, wybrać wykonawcę, który to połączenie drogowe wykona. To historyczny moment dla Rzeszowa. Wisłokostrada połączy al. Rejtana z ul. gen. Maczka i ułatwi dojazd z południowej części Rzeszowa do drogi ekspresowej S19. Co bardzo istotne ta droga odciąży także z ruchu samochodowego m.in. rondo Pobitno i ścisłe centrum miasta – al. Piłsudskiego – podkreśla Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Do przetargu na realizację tego zadania zgłosiło się 13 firm i konsorcjów. Wybrana została oferta konsorcjum firm ANTEX II (lider) i Wysowa Mosty (partner), które Wisłokostradę wybuduje za nieco ponad 169 mln zł. Umowa z konsorcjum została podpisana w czwartek. – Już w poniedziałek przekażemy wykonawcy tereny i budowa będzie mogła się rozpoczynać – mówi Konrad Fijołek.

W ramach tego zadania w sumie wybudowane zostaną drogi o łącznej długości ponad 2 kilometrów. Ponadto powstaną obustronne chodniki i ścieżki rowerowe o  łącznej długości ok. 3 286 m. Częścią inwestycji będą także nowe duże obiekty inżynieryjne takie jak np. dwujezdniowa estakada nad linią kolejową Kraków-Medyka. To przedsięwzięcie to także budowa nowego, szerszego mostu Załęskiego oraz mostu na rzece Młynówka, budowa ronda na ul. Ciepłowniczej, sześciu zatok autobusowych, 13 przejść dla pieszych, oświetlenia, infrastruktury podziemnej.

Inwestycja będzie wykonana z pieniędzy z budżetu miasta Rzeszowa oraz ze środków, które miasto zdobyło z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych –  65 mln zł i z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 30 mln zł. Wisłokostrada zostanie wybudowana w ciągu 32 miesięcy.

Budowa Wisłokostrady obejmie:

– Budowę dróg na odcinku od al. Rejtana (skrzyżowanie z Lwowską ) do skrzyżowania ul. gen. Maczka i ul. Siemieńskiego o łącznej długości 2 040 m w tym:

 • budowę drugiej jezdni na odcinku od al. Rejtana do targowiska o długości ok 500 m,
 • budowę dwóch jezdni od targowiska do skrzyżowania z ul. Ciepłowniczej długości 909 m,
 • rozbudowę ulicy Ciepłowniczej i Maczka na długości 631 m,
 • budowę obustronnych chodników i ścieżek rowerowych o łącznej długości ok 3 286 m
 • budowę skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą (skrzyżowanie typu rondo) o średnicy zewnętrznej ok 75 m,
 • budowę sześciu zatok autobusowych,
 • budowę oraz przebudowę dróg wewnętrznych służących do obsługi przyległego terenu- ul. Chłędowskiego na odcinku 130 m,
 • budowę mostu na rzece Młynówka długości ok 18,8 m ,
 • budowę mostu na rzece Wisłok długości ok 81 m,
 • budowę dwujezdniowej estakady nad linią kolejową Kraków-Medyka: jezdnia lewa o długości ok 374 m,,jezdnia prawa o długości ok 271 m,
 • budowę oświetlenia ulicznego: słupy oświetleniowe – 102 szt., oprawy oświetl. LED – 122 sztuk,
 • rozbiórkę 11 obiektów kubaturowych,
 • zabezpieczenie osuwiska w rejonie ul. Konfederatów Barskich i ul. Chłędowskiego – ściana oporowa długości 72 mb, wysokości : 5,9-9,8 m, grubości: 0,4-1,2m,
 • umocnienie rzeki Wisłok narzutem kamiennym oraz koszami kamienno siatkowymi na odcinku o długości 457,1 m,
 • Przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci gazowej, sieci C.O. (wraz z przebudową komory cieplnej), urządzeń energetycznych i teletechnicznych nadziemnych i podziemnych.