Ruszył przetarg na budowę Wisłokostrady

Wisłokostrada ułatwi mieszkańcom dojazd z południowej części Rzeszowa do drogi ekspresowej S19 i autostrady A4 a także odciąży m.in. rondo Pobitno i al. Piłsudskiego. Ruszył przetarg na wybór firmy, która tę potężną inwestycję zrealizuje.

– Mamy dziś dobrą wiadomość dla rzeszowian, którzy oczekują dużych, strategicznych inwestycji drogowych, poprawiających komunikację w naszym mieście. Takim zadaniem jest budowa Wisłokostrady, która rozpocznie się w tym roku. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na wybór wykonawcy tego potężnego zadania, którego efektem będzie powstanie połączenia al. Rejtana aż z ul. Generała Maczka  – mówił Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. – W tej kadencji staramy się kreować, przygotowywać a także realizować nowe powiązania drogowe, które wpłyną na rozłożenie ruchu w mieście. I jednym z takich przedsięwzięć jest właśnie Wisłokostrada, której powstanie ułatwi mieszkańcom dojazd z południowej części Rzeszowa do drogi ekspresowej S19 a także odciąży m.in. rondo Pobitno i ścisłe centrum miasta – al. Piłsudskiego. Realizacja tego zadania będzie oznaczała także otwarcie nowych terenów na Kopcu Konfederatów Barskich, które będziemy zagospodarowali pod kątem rekreacyjnym, zielonym a także innych, które w studium są przewidziane do zagospodarowania przede wszystkim pod kątem budowy powierzchni usługowych, biurowych. Takie inwestycje dadzą w mieście nowe miejsca pracy – dodał prezydent Rzeszowa.

– Termin składania ofert firm, które będą chciały budować to połączenie został wyznaczony na 31 marca. Wisłokostrada powstanie w ciągu 32 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą. Zakres prac będzie bardzo duży. W sumie wybudowane zostaną drogi o łącznej długości ponad 2 kilometrów. Ponadto powstaną obustronne chodniki i ścieżki rowerowe o  łącznej długości ok. 3 286 m. a także duże obiekty inżynieryjne takie jak np. dwujezdniowa estakada nad linią kolejową Kraków-Medyka – mówił Dariusz Urbanik, zastępca prezydenta Rzeszowa.

– Ta inwestycja to także budowa nowego, szerszego mostu Załęskiego oraz mostu na rzece Młynówka, budowa ronda na ul. Ciepłowniczej, sześciu zatok autobusowych, 13 przejść dla pieszych, oświetlenia – wyliczał Andrzej Maciejko, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie.

Budowa Wisłokostrady będzie finansowana z pieniędzy z budżetu miasta Rzeszowa a także ze środków, które miasto zdobyło z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  (65 mln zł) i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (30 mln zł).

Budowa Wisłokostrady obejmie:

– Budowę dróg na odcinku od skrzyżowania al. Rejtana z ul. Lwowską do skrzyżowania ul. gen. Maczka z ul. Siemieńskiego o łącznej długości 2 040 m w tym:

 • budowę drugiej jezdni na odcinku od al. Rejtana do targowiska o długości ok. 500 m,
 • budowę dwóch jezdni od targowiska do skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą o długości 909 m,
 • rozbudowę ulicy Ciepłowniczej i Maczka na długości 631 m,
 • budowę obustronnych chodników i ścieżek rowerowych łącznej długości ok. 3 286 m,
 • budowę skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą (skrzyżowanie typu rondo) o średnicy zewnętrznej 75 m,
 • budowę sześciu zatok autobusowych,
 • budowę 13 przejść dla pieszych,
 • budowę oraz przebudowę dróg wewnętrznych służących do obsługi przyległego terenu- ul. Chłędowskiego na odcinku 130 m,
 • budowę mostu na rzece Młynówka długości ok. 18,8 m ,
 • budowę mostu na rzece Wisłok długości ok. 81 m,
 • budowę dwujezdniowej estakady nad linią kolejową Kraków-Medyka: jezdnia lewa o długości ok 374 m., jezdnia prawa o długości ok. 271 m
 • nasadzenia drzew i krzewów 4495 szt.,
 • budowę oświetlenia ulicznego: słupy oświetleniowe – 102 szt., oprawy oświetl. LED – 122 szt.
 • rozbiórkę 11 obiektów kubaturowych,
 • zabezpieczenie osuwiska w rejonie ul. Konfederatów Barskich i ul. Chłędowskiego – ściana oporowa długości 72 mb, wysokości : 5,9-9,8 m, grubości: 0,4-1,2m.,
 • umocnienie rzeki Wisłok narzutem kamiennym oraz koszami kamienno siatkowymi na odcinku o długości 457,1 m.,
 • Przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci gazowej, sieci C.O. (wraz z przebudową komory cieplnej), urządzeń energetycznych i teletechnicznych nadziemnych i podziemnych.

Konferencja prasowa fot. Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa

Wizualizacja Wisłokostrady
Konferencja prasowa fot. Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa
Wizualizacja Wisłokostrady
Konferencja prasowa fot. Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa
Wizualizacja Wisłokostrady
Konferencja prasowa fot. Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa
Wizualizacja Wisłokostrady