Ruszyła największa inwestycja w Rzeszowie

Chodzi o Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne. Będzie ono kosztowało blisko 74 mln zł. Duża cześć tej kwoty
to dofinansowanie unijne, które udało się miastu zdobyć.
RCK tak naprawdę obejmuje trzy duże zadania. Pierwsze z nich to przebudowa placu Dworcowego i budowa pod
nim parkingu podziemnego dla ponad 100 samochodów oraz miejsc postojowych dla taksówek, rowerów. Parking
będzie połączony z budynkiem dworca podziemnym przejściem. Druga część to przebudowa układu drogowego
w rejonie głównego dworca oraz znajdującego się przed nim placu. Obejmie ona ul. Grottgera na odcinku
od skrzyżowania z ul. Asnyka do ul. Bardowskiego. Trzecia część wiąże się z przebudową budynku dworca.
Wykonawca tej inwestycji, realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj, rozpoczął już prace na placu Dworcowym.
Dlatego też teren placu oraz sąsiadujące z nim działki zostały ogrodzone i zamknięte dla samochodów.
Zapewnione jest, oczywiście, dojście dla pieszych do budynku dworca. Budowa RCK potrwa do drugiej połowy
przyszłego roku.

Rom
Fot. A. Baranowski