Rzeszów ma konstytucję przestrzenną. „To najważniejszy dokument ostatnich lat”

Opracowanie i uchwalenie studium było jednym ze sztandarowych punktów programu prezydenta Konrada Fijołka. W ten sposób prezydent chce zaprowadzić w mieście ład przestrzenny i doprowadzić do właściwego planowania dalszego rozwoju i zabudowy Rzeszowa. Projekt studium, który dzisiaj przedłożono radnym to druga wersja dokumentu.

– W stosunku do pierwszego projektu, nasi planiści nanieśli mnóstwo zmian. Uwzględniliśmy zdecydowaną większość uwag, które do nas zgłoszono. W efekcie wielomiesięcznej pracy i spotkań, udało nam się wypracować dokument innowacyjny na skalę kraju. Wiele dużych miast poległo na tym zadaniu, nam się udało i bardzo za to dziękuję wszystkim osobom, które były zaangażowane w pracę. A przede wszystkim mieszkańcom, którzy podeszli do sprawy w sposób dojrzały, z wyrozumiałością i wielkim rozsądkiem. Przepraszam za stres, który towarzyszył pracom i rozmowom, ale tak to zwykle bywa, kiedy trzeba wypracować kompromis w ważnej sprawie – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Prezydent zwraca uwagę, że jest to bardzo ważny dokument, który pozwoli zaplanować harmonijny rozwój miasta w kolejnych latach.

– Dzięki odważnym rozmowom z mieszkańcami wypracowaliśmy rozwiązanie kompromisowe, które pozwoli w Rzeszowie zaprowadzić ład przestrzenny, zahamuje niekontrolowaną zabudowę, a jednocześnie pozwoli mieszkańcom dysponować ich ziemią tak, jak tego oczekiwali. Nie będzie już tak, że między domami jednorodzinnymi wyrośnie wieżowiec. Ten dokument to nasz wspólny sukces i gwarancja, że w kolejnych latach będziemy budować miasto nowoczesne, rozwijające się ale przyjazne mieszkańcom i odporne na zmiany klimatu – dodaje Konrad Fijołek.

Na bazie studium Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa będzie mogło teraz opracowywać miejscowe plany dla kolejnych części Rzeszowa. Prezydent zapowiada, że takich dokumentów będzie bardzo dużo, a o kolejności ich uchwalania będą decydować radni. Studium wskazuje m.in. miejsca zarezerwowane w mieście pod zieleń, komunikację i zabudowę mieszkaniową, handlową, czy przemysłową. Prace nad dokumentem rozpoczęły się w 2020 roku.  Projekt studium był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu i mieszkańcy mogli zgłaszać do niego wówczas swoje uwagi. Podczas pierwszego wyłożenia mieszkańcy złożyli ich 3903, podczas drugiego uwag wpłynęło 903. Uwzględniono ponad 75 procent z nich.

– Nowego studium, w związku z dynamicznym rozwojem Rzeszowa, zarówno ekonomicznym, gospodarczym jak i terytorialnym bardzo nam brakowało. A jest ono niezbędne do tego, abyśmy nasze miasto planowali w sposób zrównoważony, mądry, ale równocześnie dający szansę na kolejny skok rozwojowy – mówi prezydent Rzeszowa.

fot. Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa