Rzeszów otrzymał 310,8 tys. zł na opiekę wytchnieniową

To program skierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad: dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

– To ważny program, dzięki któremu opiekunowie osób niepełnosprawnych mają zapewniony czas na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych – podkreśla Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. W środę w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim pierwsze samorządy podpisały umowy na realizację programu. Rzeszów otrzymał na ten cel 310,8 tys. zł.

– Polityka państwa wobec osób z niepełnosprawnościami to wymiar cywilizacyjny całego naszego społeczeństwa XXI wieku Za to wsparcie serdecznie dziękujemy. To bardzo ważny element współpracy między administracją samorządową a rządową – dodaje prezydent Rzeszowa.

Opieka może być całodobowa, np. w ośrodkach rehabilitacyjnych czy zakładach opiekuńczo – leczniczych, bądź dzienna np. w domu osoby z niepełnosprawnością czy też sprawowana poprzez dzienny ośrodek wsparcia na terenie gminy. Miasta i gminy same wybierają formułę.

– W 2024 roku zawartych zostanie 119 umów z 93 gminami, 3 miastami na prawach powiatu i 7 powiatami. Z roku na rok wzrasta liczba podpisywanych umów. Dla porównania – w 2023 roku zawarte zostały 83 umowy: 75 z gminami, 3 z miastami na prawach powiatu i 5 z powiatami. Wówczas do samorządów trafiło ponad 8,27 mln zł na opiekę wytchnieniową. W ubiegłym roku tą formą opieki objęto 1113 osób niepełnosprawnych: 879 dorosłych i 234 dzieci. W tym roku opieką wytchnieniową planujemy objąć 1531 osób: 1196 dorosłych i 335 dzieci – mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki. 

Program „Opieka wytchnieniowa” działa od 2019 roku. Do końca 2023 na Podkarpaciu wykorzystano na jego funkcjonowanie ponad 16,9 mln zł.

Podpisanie umowy na realizację programu “Opieka wytchnieniowa”, fot. Grzegorz Bukała / Urząd Miasta Rzeszowa