Rzeszów w gronie laureatów konkursu TOP Inwestycje Komunalne w Polsce

Katowice, 26 kwietnia 2023 r. – W ramach XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbyła się 12. edycja konkursu TOP Inwestycje Komunalne. Jego zadaniem jest wskazanie wyróżniających się inwestycji komunalnych oraz ich prorozwojowego efektu dla mieszkańców, gospodarki i regionu. Docenieni zostali ci, których odważne decyzje inwestycyjne wyznaczają trendy i kreują liderów środowiska.  

–  Tradycją stało się już, że Europejski Kongres Gospodarczy jest okazją do pokazania i nagrodzenia dobrych przykładów inwestycji realizowanych w samorządach, których część finansowana jest ze środków unijnych. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości kolejne inwestycje komunalne będą mogły być bez przeszkód i w optymalnym rytmie zasilane środkami finansowymi z programów Unii Europejskiej – mówił Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego. 

Wśród nominowanych do konkursu, z których wyłonione zostały najbardziej odważne i prorozwojowe inwestycje komunalne, znalazły się projekty drogowe, komunikacyjne, proekologiczne, poszerzające bazę sportową i mieszkaniową czy poprawiające komfort życia mieszkańców. Kryteriami oceny, na podstawie których wyłonieni zostali zwycięzcy, były: skala i funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania, sprawność montażu finansowego i aktywne gospodarowanie majątkiem.

Laureatów plebiscytu wyłoniła redakcja serwisu portalsamorządowy.pl oraz Rada Konsultacyjna, składająca się z doświadczonych samorządowców, ekonomistów, menadżerów, ekspertów oraz urzędników. Spośród wielu finalistów – Tytuł Top Inwestycji Komunalnych w Polsce otrzymała również inwestycja w Rzeszowie:

Zespół Oświatowy na os. Drabinianka w Rzeszowie

Inwestycja obejmuje budynek składający się z trzech segmentów: szkoły podstawowej dla 450. dzieci, przedszkola dla 300. dzieci i części sportowej.  W otoczeniu wybudowano dwa place zabaw i kompleks sportowy z boiskami oraz parking na 60 pojazdów. 

Wartość inwestycji to 40 mln 937 tys. zł 

Wręczenie nagród odbyło się podczas gali wieńczącej drugi dzień XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, odbywającego się w dniach 24-26 kwietnia br.

Laureaci plebiscytu – 12. edycji konkursu ”TOP Inwestycje Komunalne w Polsce”