Rzeszowski Budżet Obywatelski 2023. Lista zadań już jest, głosowanie od 5 września

130 projektów zostanie poddanych pod głosowanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Mieszkańcy miasta będą mogli oddawać głosy już od 5 września. Przedmiotowa lista zostanie jeszcze zweryfikowana pod kątem merytorycznym. Ostateczna lista projektów zaakceptowanych do głosowania będzie gotowa przed 5 września.

Pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w Rzeszowie była realizowana w 2014 roku. Na inwestycje i zadania wybrane przez mieszkańców przeznaczono wówczas 5 mln zł. W kolejnych latach kwota sukcesywnie rosła i na przyszły rok wyniesie już 9 mln zł.  

Propozycje zadań do RBO 2023 można było zgłaszać do 22 lipca. W tym czasie do Urzędu Miasta Rzeszowa wpłynęło 150 zgłoszeń, z czego 130 zostało zakwalifikowanych do głosowania. Zadania są podzielone na trzy kategorie.  

Kategoria I – budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej;
Kategoria II – budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej;
Kategoria III – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

W pierwszej z nich są zebrane zadania, które ze względu na swój charakter oraz zasięg oddziaływania zaspokajają potrzeby mieszkańców miasta, niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Szacunkowa wartość zadania w tej kategorii nie może być wyższa niż 2 mln zł.

Do drugiej kategorii zaliczono projekty realizowane na terenie jednego osiedla. Pojedyncze zadanie nie może być tutaj droższe niż 400 tys. zł, a łączna kwota przeznaczona do sfinansowania najwyżej ocenionych zadań wyniesie w tej kategorii 6 mln zł.

Budżet ostatniej, trzeciej kategorii to 1 mln zł. Zawiera ona tzw. zadania miękkie, czyli np. organizację imprez czy zajęć dla mieszkańców. Maksymalna kwota na pojedyncze przedsięwzięcie to w tym przypadku 50 tys. zł.

Głosowanie zaplanowano na okres od 5 września do 7 października. Lista zadań wybranych do realizacji zostanie opublikowana 14 października.

– Bardzo się cieszę, że rzeszowianie po raz kolejny nie zawiedli i zgłosili mnóstwo ciekawych pomysłów. Niebawem rusza głosowanie, a ja przypomnę tylko, że w najbardziej popularnej kategorii „działań osiedlowych” zwiększyliśmy pulę na pojedyncze zadania do 400 tys. zł. Do 9 milionów złotych wzrosła natomiast ogólna kwota Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dlatego zachęcam, aby przygotować się do głosowania i popierać projekty. Bardzo dziękuję za to zaangażowanie i serce dla miasta – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Realizacja materiału wideo: Adam Lampart/UM Rzeszów/