Spotkania z ekspertami ds. rynku pracy

Już 27 kwietnia 2022 r. w Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab odbędzie się spotkanie z ekspertami. Zarówno przedsiębiorcy, jak i obywatele Ukrainy będą mieli okazję porozmawiać z pracownikami Urzędu Pracy, m.in. z zakresu: rejestracji i ewidencji, pośrednictwa pracy i zatrudniania cudzoziemców, poradnictwa zawodowego i szkoleń, instrumentów rynku pracy i projektów.  

Oprócz stanowisk przeznaczonych do indywidualnych rozmów, zaplanowane są również wykłady z zakresu planowania ścieżki kariery, przedsiębiorczości, legalności zatrudniania cudzoziemców oraz aktywnych metod poszukiwania pracy. 

Szczegółowy program: 

10.00 – 11.00 – Warsztaty: „Projektowanie rozwoju ścieżki kariery zawodowej” dla młodzieży szkolnej.

Zakres tematyczny: czynniki wpływające na planowanie kariery, metody planowania, rozwój kompetencji zawodowych, badanie testowe służące określeniu celów i wartości, korzyści płynące
ze skutecznego planowania ścieżki kariery. 

11.00 – 12.00 – Szkolenie: „Zostań przedsiębiorcą przy wsparciu finansowym z PUP” dla osób bezrobotnych zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. 

Zakres tematyczny: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, zasady i możliwości ich pozyskania, wykład – Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej UM – rejestracja działalności gospodarczej, przepisy dla obywateli Ukrainy. 

12.00 – 13.00 – Warsztaty „Aktywne metody poszukiwania pracy” dla osób poszukujących zatrudnienia, w tym dla obywateli Ukrainy.  

Zakres tematyczny: przygotowanie do poszukiwania pracy, etapy, metody, dokumenty aplikacyjne, formy wsparcia ze strony PUP, prawa i obowiązki osoby bezrobotnej, warunki rejestracji w PUP
w Rzeszowie. 

13.00 – 14.00 – Wykład dla pracodawców: „Legalność zatrudnienia cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy”  

Zakres tematyczny: sposoby zatrudnienia cudzoziemców, legalność pobytu w Polsce, pośrednictwo pracy, obowiązki pracodawców, możliwości wsparcia z PUP.