Spotkanie na Uniwersytecie Rzeszowskim w temacie działalności gospodarczej

W dniu 25 stycznia 2024 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyło się organizowane przez Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego spotkanie ze studentami uczelni w temacie zakładania działalności gospodarczej krok po kroku.W pierwszym bloku tematycznym Agnieszka Czyż-Byjoś, Kamila Kasprzak, Ewa Leniar z Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa rozmawiały z uczestnikami na temat zagadnień związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej. Uczestnicy poznali definicję działalności gospodarczej (PKD), siedziby firmy, nazwy firmy. Ponadto została przeprowadzona symulacja procesu zakładania działalności gospodarczej poprzez analizę wniosku o wpis do CEIDG-1. Druga część poświęcona była zagadnieniom Krajowej Administracji Skarbowej. Paweł Daniel z Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie dokonał analizy tematu dotyczącego możliwości wyboru form opodatkowania przez potencjalnego przedsiębiorcę, definicji i specyfiki podatku na zasadach ogólnych, ryczałtu ewidencjonowanego, zakresu przedmiotowego VAT, działalności gospodarczej w VAT, zwolnienia w VAT, zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców, stawki podatku VAT, sposobu kalkulacji podatku VAT, prawa do odliczania VAT, obowiązków podatników VAT oraz kwestii obowiązku stosowania kasy fiskalnej.

Część trzecia poświęcona była zagadnieniom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dorota Kijowska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie wyjaśniła definicję płatnika składek, ulgi na start, składki na preferencyjnych warunkach, poddano analizie termin małego ZUS, wysokości składek ZUS oraz definicji PUE.

zdjęcie z organizowanego spotkania dla studentów w temacie zakładania działalności gospodarczej,fot. archiwum Urząd Miasta Rzeszowa