Sprzedaż końcowa węgla na preferencyjnych warunkach dla uprawnionych mieszkańców Rzeszowa i innych gmin

Nowe zasady sprzedaży końcowej węgla:

  • Mieszkańcy Rzeszowa

W celu dokonania zakupu węgla na preferencyjnych warunkach należy
złożyć wniosek w dniach od 18 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.,

 1) osobiście w Wydziale Klimatu i Środowiska, ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów,
 2) drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Klimatu i Środowiska, ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów,
 3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
 4) wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym położonym na terenie miasta Rzeszowa i jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,

Formularz wniosku o zakup węgla dostępny jest pod adresem – https://bip.erzeszow.pl/pl/2705-dystrybucja-wegla/75851-wniosek-o-preferencyjny-zakup-paliwa-stalego-dla-gospodarstw-domowych-sprzedaz-koncowa.html

  • Mieszkańcy innych gmin

1) W celu dokonania zakupu węgla na preferencyjnych warunkach należy uzyskać zaświadczenie wystawione przez właściwego Wójta/Burmistrza/Prezydenta.
2) Skontaktować się telefonicznie z MPGK – Rzeszów Sp. z o.o., spółki gminnej (tel. 17 8613042) prowadzącej sprzedaż węgla w imieniu Miasta Rzeszowa w celu ustalenia terminu zakupu.

Uwaga!

Nie ma ograniczeń co do ilości zakupu węgla. W sprzedaży znajduje się 956,14 ton węgla z czego: 452,80 ton „groszek”, 503,34 ton „orzech”.
Preferencyjna sprzedaż węgla prowadzona jest do 31 lipca 2023 r.

  • Miejsce i termin odbioru węgla

Dystrybucję węgla prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie przy al. Sikorskiego 428,
tel. 17 8613042.
Węgiel można odebrać samodzielnie własnym środkiem transportu, osobiście lub przez osobę upoważnioną wskazaną we wniosku:

 – we wtorki, w godzinach 7:00 – 15:00,
 – w piątki, w godzinach 9:00 – 17:00.

  • Cena

 – przy zakupie do 2 ton – 1890 zł za tonę,
 – przy zakupie jednorazowo powyżej 2 ton:
   za pierwsze 2 tony – 1890 zł/t;
   za każdą kolejną tonę – 1860 zł/t

  • Płatność

 – gotówką przy odbiorze węgla,
 – kartą płatniczą przy odbiorze węgla.

  • Podstawa prawna

 – Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
 – Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.