Trzypoziomowe rondo na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego i Powstańców Warszawy w Rzeszowie

– Trwa projektowanie tego zadania, które przewiduje budowę wiaduktu w ciągu al. Powstańców Warszawy, na kierunku wschód-zachód. Wiadukt, według założeń projektantów, ma mieć długość 230 metrów. Pod nim powstać ma rondo. Z kolei pod rondem mają znaleźć się przejścia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

W poniedziałek w rzeszowskim Urban Lab przy ul. 3 Maja 13 odbyły się konsultacje społeczne dotyczące ważnego dla układu komunikacyjnego miasta zadania – przebudowy skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego, Powstańców Warszawy i Podwisłocza. Ta inwestycja jest już w fazie projektowej. Opracowaniem dokumentacji zajmuje się firma Promost Consulting. – Chcę, aby tego typu strategiczne projekty były prezentowane mieszkańcom w fazie projektowej. Zależy mi na tym, aby mieszkańcy poznali założenia inwestycji, mogli zapytać o szczegóły, o proponowane przez projektantów rozwiązania oraz by zgłaszali swoje pomysły – mówił prezydent Konrad Fijołek.

Skrzyżowanie Kwiatkowskiego, Powstańców Warszawy i Podwisłocza jest jednym z najmocniej obciążonych ruchem punktów na mapie komunikacyjnej Rzeszowa. Rozwiązaniem tego problemu będzie przebudowa tego miejsca. W ciągu al. Powstańców Warszawy, na kierunku wschód zachód, powstać ma wiadukt. Pod nim projektowane jest rondo. Takie rozwiązania są zgodne z analizami ruchu, które przeprowadzili naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej.

– Na początku prac projektowych było kilkanaście koncepcji rozbudowy skrzyżowania. Po kilku miesiącach szczegółowych analiz wypracowaliśmy wariant, który zakłada budowę wiaduktu o długości 230 metrów oraz ronda. Chcąc uniknąć skrzyżowań różnych ruchów, które spowalniają przejazd samochodów, postanowiliśmy przenieść ruch pieszy i rowerowy na poziom -1 – mówił podczas poniedziałkowego spotkania prof. Tomasz Siwowski, prezes Promost Consulting. Piesi i rowerzyści korzystaliby z systemu ramp i łagodnych pochylni. – Dzięki takiemu rozwiązaniu uda się stworzyć skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnych, a ruch będzie płynniejszy – dodał prof. Siwowski.

Koncepcja stworzona przez Promost Consulting została skonsultowana z Miejskim Zarządem Dróg w Rzeszowie. W efekcie tych konsultacji powstały kolejne dwa warianty przebudowy skrzyżowania, w których dodano m.in. dodatkowe pasy ruchu. Korzystaliby z nich jadący z od strony Mostu Karpackiego, czyli zapory do ul. Kwiatkowskiego oraz jadący al. Powstańców Warszawy w kierunku ul. Podwisłocze. Warianty różnią się także rondami. Dwa z trzech zaprezentowanych w poniedziałek rozwiązań przewidują rondo turbinowe, jeden rondo dwupasmowe.

Biorący udział w spotkaniu mieszkańcy pytali m.in. o lokalizację przystanków autobusowych, sposób przeprowadzenia ruchu rowerowego i pieszego pod rondem, budowę ekranów dźwiękochłonnych a także zakres przebudowy ul. Podwisłocze. Wszystkie pytania, sugestie i opinie zostały zaprotokołowane i będą poddane analizie, która pomoże w wyborze ostatecznego wariantu przebudowy skrzyżowania ulic Kwiatkowskiego, Powstańców Warszawy i Podwisłocze. Projekt będzie gotowy do końca roku.

Konsultacje społeczne – budowa wiaduktu w Rzeszowie,fot.Grzegorz Bukała,Urząd Miasta Rzesezowa