Umowa ze streetworkerami podpisana. Osoby w kryzysie bezdomności w Rzeszowie nie zostaną same

Stowarzyszenie Zupełne Dobro do końca 2023 roku będzie niosło pomoc bezdomnym i potrzebującym. To wynik miejskiego konkursu, którego celem było znalezienie streetworkerów. Stowarzyszenie będzie działać we współpracy z MOPS.

To drugi rok z rzędu, w którym Stowarzyszenie Zupełne Dobro współpracuje z władzami Rzeszowa oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w kwestii pomocy osobom potrzebującym. Działania streetworkerów dotyczą przede wszystkim osób dotkniętych kryzysem bezdomności. W czwartek stowarzyszenie otrzymało podpisaną przez Konrada Fijołka, Prezydenta Rzeszowa, umowę o współpracy. W jego imieniu dokument wręczyła Wiceprezydent Krystyna Stachowska.

– Bardzo dziękujemy wam za to, jak podchodzicie do tej pracy. Dzięki wam ludzie z godnością przychodzą po pomoc, nie muszą się już chować i wstydzić. Dziękujemy i prosimy o więcej – zwróciła się do członków Stowarzyszenia Zupełne Dobro Wiceprezydent Stachowska.

I podkreśliła, że praca streetworkera jest niezwykle ciężka, dlatego miasto stara się możliwie najbardziej wspierać takie działania. Na czym konkretnie polega streetworking?

– To spotykanie się z osobami doświadczającymi bezdomności w przestrzeni publicznej. Są to  np. ogródki działkowe, parki, dworzec. To oczywiście miejsca, które również zgłaszają nam mieszkańcy. Oprócz tego, w każdy poniedziałek rozdajemy potrzebującym ciepły posiłek na Placu Ofiar Getta – wymieniła Marzena Lutyńska, Prezes Stowarzyszenia Zupełne Dobro.

Dodała, że stowarzyszenie współpracuje również z ratownikiem medycznym i lekarzami, a także wynajmuje karetkę. Apeluje także do mieszkańców o zgłaszanie zauważonych przypadków do stowarzyszenia, choćby za pośrednictwem numeru 734 156 953.

Przekazanie umowy o współpracy ze Stowarzyszeniem Zupełne Dobro przez Wiceprezydent Krystynę Stachowską. Fot. Adam Lampart / Urząd Miasta Rzeszowa