UNICEF doposażył rzeszowskie szkoły w sprzęt sportowy

UNICEF doposażył rzeszowskie szkoły w sprzęt sportowy, aby poprzez sport i zabawę pomóc w  integracji dzieci i młodzieży. Pomoc ta jest kontynuacją i kolejnym elementem porozumienia podpisanego 29 czerwca 2022 roku pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF i Miastem Rzeszów.

Dzięki współpracy z UNICEF, Rzeszów odpowiada na potrzeby dzieci i młodzieży która przyjechała z Ukrainy i u nas znalazła schronienie, u nas uczęszcza do szkół, przedszkoli. To, co w tej chwili jest najbardziej istotne to budowanie więzi, relacji społecznych i integracja dzieci i młodzieży polskiej oraz ukraińskiej, a nie od dzisiaj wiadomo, że nic tak nie łączy jak sport – powiedział Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

35 rzeszowskich szkół i przedszkoli otrzymało skrzynie ze sprzętem sportowym i rekreacyjnym. W każdej ze skrzyń znajduje się 26 elementów. Są tu m.in. piłki do koszykówki, siatkówki, do piłki nożnej, piłki plażowe, skakanki, gwizdki, taśmy miernicze, kule do rzucania, gry planszowe, przewodniki dla dzieci z niepełnosprawnością i podręczniki.

– Rzeszów jest w grupie polskich miast, gdzie pomagamy w integracji uchodźcom z Ukrainy. Nie musimy tworzyć nowych rozwiązań i ścieżek, wiemy co mamy robić, ustalamy to wspólnie z prezydentem Rzeszowa i jego zespołem – mówił Mustafa Sarwar podczas podpisywania porozumienia w czerwcu ub.r.

Zestawy sportowe otrzymały: Szkoły Podstawowe nr 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, Zespoły Szkolno-Przedszkolne nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, I LO, VIII LO, IX LO, Zespół Szkół Gospodarczych, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół  Sportowych.

Głównym celem współpracy Miasta i UNICEF jest wsparcie i integracja dzieci i młodzieży. Do tej pory w ramach porozumienia zrealizowano szereg działań służących zarówno ukraińskim uchodźcom, jak i mieszkańcom Rzeszowa. Efektem wspólnego działania Miasta i UNICEF są m.in.: wsparcie psychologiczno- emocjonalne zapewnione uczniom zapisanym do rzeszowskich szkół i przedszkoli, zatrudnienie asystentów wielokulturowych, organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z zakresu historii, kultury i geografii Polski i Ukrainy, zakup zestawów z wyprawką dla uczniów. Dodatkowo w ramach porozumienia UNICEF pomógł  w utworzeniu i działaniu Punktu Informacji Oświatowej i Centrum Nauki Zdalnej przy ul. Gałęzowskiego 2 w Rzeszowie. Zapewniono dostęp do usług zdrowotnych poprzez zainstalowanie tablic informacyjnych z tłumaczeniem na język ukraiński, dostosowano poczekalnie w przychodniach dla matek z dziećmi, zakupiono zestawy higieniczne do szkół, przedszkoli, ośrodków pomocy społecznej, RDK. Dzięki pomocy UNICEF w Rzeszowie zorganizowano zajęcia integracyjne, plenerowe wydarzenia integrujące społeczność lokalną i uchodźców z Ukrainy, półkolonie letnie, warsztaty, spotkania wzmacniająco- wspierające dla dzieci i opiekunów. Doposażono również palce zabaw w przedszkolach, a żłobki zaopatrzono w zestawy zabawek.

Wg porozumienia z czerwca 2022 roku, łączna wartość pomocy, która trafi do Rzeszowa to ponad 11 milionów zł. Pierwsza otrzymana transza to ponad 7 milionów zł. Z przekazywanej przez UNICEF pomocy korzystają zarówno ukraińskie, jak i polskie dzieci. W kolejnych miesiącach 2023 r. planowana jest kontynuacja współpracy.