Więcej nowych alejek i miejsc na pochówek na cmentarzach w Rzeszowie

Na rzeszowskich cmentarzach komunalnych trwają pace remontowe i inwestycyjne. Powstają nowe kwatery i alejki, a stare są remontowane. Miasto rezerwuje także grunty pod rozbudowę nekropolii.

W Rzeszowie funkcjonuje 10 cmentarzy komunalnych. Poza największymi, Wilkowyja i Pobitno, mniejsze są ulokowane m.in. na osiedlach, Słocina, Staromieście, Staroniwa, Zalesie i Zwięczyca.  W 2021 roku pochowano na nich 1831 osób. Do 26 października tego roku liczba pogrzebów wyniosła już 1265. Na nekropoliach miasto na bieżąco prowadzi prace remontowe, konserwacyjne, a także inwestuje w ich rozbudowę. W tym roku sporo prac przeprowadzono m.in. na cmentarzu przy ulicy Świętokrzyskiej, gdzie m.in. odnowiono elewację kaplicy i wykonano nowe alejki. Duży był także zakres remontu alejek na cmentarzach Pobitno i Wilkowyja. Na tym ostatnim remontowano dach kaplicy.

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się pochówki urnowe. W spopielarni działającej na cmentarzu Wilkowyja w 2021 roku wykonano 1141 kremacji a w ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku było ich ponad 900. Urny z prochami zmarłych są grzebane przede wszystkim na polu urnowym oraz w kolumbarium, które stoi niedaleko kaplicy na Wilkowyi. Z 234 miejsc na urny zajętych jest już 99.

– W przyszłości kolejne pola i kolumbarium planujemy wybudować w nowej części cmentarza, która będzie powstawać od strony północno-wschodniej. W tym rejonie na rozbudowę nekropolii zarezerwowanych jest około 8 hektarów gruntu. Pole urnowe niebawem zostanie wykonane także na cmentarzu na osiedlu Zwięczyca – mówi Sławomir Progorowicz, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, które administruje cmentarzami komunalnymi na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej. 

Na razie na Wilkowyi ZZM w Rzeszowie zagospodarowuje jednak teren, który został już przygotowany pod pochówki w obrębie cmentarza. W tym roku miasto przekazało już do użytku 10 kwater, z czego 6 jest już zagospodarowanych (jedna kwatera to około 50-60 grobów). Kolejne będą przygotowywane sukcesywnie, następne nowe alejki mają tu powstawać niebawem.

Wilkowyja to największy cmentarz w Rzeszowie. Od 1972 roku pochowano tu już ponad 30 tysięcy osób. Cmentarz zajmuje ponad 28 hektarów.

Modernizacja i rozbudowa cmentarzy w Rzeszowie | fot. Adam Lampart Urząd Miasta Rzeszowa