Wręczono nagrody w Konkursie wiedzy o Rzeszowie

W czwartek, 27 kwietnia, w Sali Sesyjnej Rzeszowskiego Ratusza wręczono nagrody w V edycji Konkursu wiedzy o Rzeszowie “Rzeszów – to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam”. W tegorocznej edycji zwyciężył Hubert Jaworski, uczeń IV LO w Rzeszowie.

Tegoroczną galę wręczenia nagród w Konkursie wiedzy o Rzeszowie rozpoczęto muzycznie, przypomnieniem piosenki pt. „Miasto na sercu – piosenka o Rzeszowie”, do której słowa napisał Janusz Koryl, a muzykę – Tomasz Filipczak, powstałej z okazji 20. rocznicy działalności Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie.

W uroczystej gali udział wzięli m.in.: Krystyna Stachowska, wiceprezydent miasta Rzeszowa, Andrzej Dec, przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, prof. oświaty Mirosław Kwaśniak, wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa i przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Rzeszowa, a także darczyńcy i sponsorzy: Jerzy Graboś, prezes, dyrektor Generalny Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO w Rzeszowie, Robert Potoczny, dyrektor techniczny Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie, który reprezentował Marka Ustrobińskiego, prezesa MPWiK-u Sp. z o. o. oraz dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa, dyrektorzy i nauczyciele szkół średnich.

Konkurs został zorganizowany po raz pierwszy w 2013 roku przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Urząd Miasta Rzeszowa i Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa. Dotychczas odbyło się pięć jego edycji – powiedziała Edyta Niemiec, sekretarz Stowarzyszenia „Rzeszów to moje miasto”. Tegoroczna edycja Konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży. Zgłosiło się do niego 185 uczniów z 17 szkół ponadpodstawowych. Ażeby jego uczestnicy nie tylko musieli odwoływać się wiedzy książkowej, zorganizowano dla nich 10 wycieczek po Rzeszowie, których przewodnikiem był Ryszard Lechforowicz ze Stowarzyszenia „Rzeszów to moje miasto”. Dziękujemy Panu Ryszardowi, że zechciał pełnić tę rolę i być przewodnikiem dla wielu młodych ludzi po naszym Rzeszowie! Do etapu finałowego Konkursu przystąpiło ostatecznie 47 uczniów, a laureatami spośród nich zostało 10, zajmując pięć pierwszych miejsc.

Kiedy w 2012 roku rozpoczynaliśmy pierwszą edycję Konkursu wiedzy o Rzeszowie „Rzeszów – to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam” nawet nie przypuszczałem, że doczekamy się jego piątej edycji – stwierdził prof. nadzw. dr hab. Adam Kulczycki, prezes Stowarzyszenia „Rzeszów – to moje miasto”. – Trzy pierwsze edycje Konkursu wiedzy o Rzeszowie organizowane były z inicjatywy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tutaj należy wspomnieć śp. już dzisiaj prof. dr hab. Mariana Malikowskiego, zasłużonego i wybitnego socjologa miasta i historyka, który nadawał rytm i dynamikę Konkursowi. Wspólnie z śp. już dzisiaj dr. hab. Janem Malczewskim, profesorem Uniwersytetu Rzeszowskiego, przewodniczył Komisji ekspertów i Komisji konkursowej.

Podczas gali uhonorowano laureatów Konkursu wiedzy o Rzeszowie. Otrzymali oni cenne nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa Konrada Fijołka, Fundację Książąt Lubomirskich, Stowarzyszenie „Rzeszów to moje miast” za sprawą darczyńców i sponsorów. W tegorocznej edycji zwyciężył wspomniany już Hubert Jaworski, uczeń IV LO w Rzeszowie, który został nagrodzony min. kopią fotografii Rzeszowa autorstwa Edwarda Janusza, jednego z najlepszych fotografów w Galicji. Drugie miejsce zajęli ex aequo Ida Sawicka z I LO oraz Rafał Sądek z Zespołu Szkół Technicznych. Miejsce trzecie zajęła Karolina Kapustyńska z Zespołu Szkół Energetycznych. Czwartą lokatę zdobył Alan Lubiński, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. A piąte miejsce piąte zajęli ex aequo: Jakub Dąbrowski z Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie, Adrian Dębski z Zespołu Szkół Nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie, Maja Jarecka z I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, Daniel Malec z XII LO w ZSO Nr 4 w Rzeszowie, Julia Micał z III Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie.

Głównym celem Konkursu wiedzy o Rzeszowie jest odkrywanie bogactwa dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie przeszłości Rzeszowa, uświadamianie europejskiego wymiaru tego dziedzictwa i rozbudzanie oraz rozwijanie zainteresowania młodzieży szkół średnich swoim miastem, jego przeszłością, środowiskiem geograficznym, kulturą oraz życiem gospodarczym i społecznym – powiedział prezes Stowarzyszenia „Rzeszów – to moje miasto”. – To popularyzacja wiedzy na temat ludzi tworzących historię Rzeszowa, wskazywanie wzorców osobowych, kształtowanie poczucia więzi regionalnej poprzez upowszechnianie wiedzy o małej ojczyźnie. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów rzeszowskich szkół ponadpodstawowych, a wcześniej – ponadgimnazjalnych.

Organizatorami tegorocznej edycji konkursu byli: Stowarzyszenie „Rzeszów to moje miasto”, Prezydent Miasta Rzeszowa, Fundacja Książąt Lubomirskich.

Honorowy Patronat nad Konkursem wiedzy o Rzeszowie „Rzeszów – to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam” pełnili: Książe Jan Lubomirski-Lanckoroński, Prezes Fundacji Lubomirskich, Konrad Fijołek, Prezydent Miasta Rzeszowa.

Nasz konkurs nie odbyłby się bez pomocy sponsorów i darczyńców, a są nimi w tym roku: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie i Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO w Rzeszowie, którym bardzo serdecznie dziękuję – dodał prezes Stowarzyszenia.

Tegoroczną galę wręczenia nagród Konkursu wiedzy o Rzeszowie poprowadzili: Edyta Niemiec, sekretarz Stowarzyszenia „Rzeszów to moje miasto”, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie, Krystyna Dudzińska-Chajda, przewodnicząca Rady Osiedla Śródmieście 1 i członek Stowarzyszenia „Rzeszów to moje miasto”, Bożena Mazurkow, nauczyciel historii w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie.

Wręczenie nagród w Konkursie wiedzy o Rzeszowie, fot. Grzegorz Bukała / Urząd Miasta Rzeszowa