Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury pod hasłem “MOVE TO CHANGE”

Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury odbędzie się w Rzeszowie po raz czternasty pod hasłem „Move to change”. Tegoroczna edycja największego na Podkarpaciu interdyscyplinarnego festiwalu kulturalnego to ponad 40 wydarzeń artystycznych, w tym Koncert Główny w Parku Sybiraków z kolektywami gwiazd z Polski i zagranicy.

W ramach WK ESK 2024 odbędzie się również wydarzenie dedykowane kadrom kultury – panel dyskusyjny “MOVE TO CHANGE”. Panel odbędzie się w sobotę 22 czerwca o godz. 10:30 w Kinie Zorza.

Hasło “MOVE TO CHANGE” to hasło przewodnie całego roku 2024 dla Rzeszowa, które określone zostało jako pierwsza determinanta procesu dochodzenia przez Miasto do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Określa politykę działania, skupiającą się na dynamicznym mobilizowaniu społeczności lokalnej, artystów i twórców do zmiany perspektyw, otwarcia się na nowe szanse i możliwości, na myślenie poza utartymi schematami.

Do udziału w debacie w charakterze prowadzących oraz panelistów zaproszono przedstawicieli miast i instytucji z branży kultury z Polski, a także artystów działający na arenie międzynarodowej. Panel będzie doskonałą okazją do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń.

Link do szczegółowych informacji: https://stadionkultury.pl/rejestracja/. Pod tym linkiem znajduje się również formularz rejestracji (udział w panelu jest bezpłatny).