Wzmocnij swoją odporność – zaszczep się przeciwko grypie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie oraz Prezydent Miasta Rzeszowa zapraszają do prowadzonego w okresie 5.10.2022 r. – 20.12.2022 r. (lub do wyczerpania limitu) programu polityki zdrowotnej pn.: “Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Rzeszowa w wieku 65 lat i więcej oraz grup podwyższonego ryzyka na lata 2020-2024” osoby w wieku 65 lat i więcej oraz dzieci w wieku od ukończenia 6 miesiąca życia i dorośli w wieku poniżej 65 roku życia z chorobą przewlekłą i/lub niedoborami odporności (konieczne zaświadczenie od lekarza prowadzącego pacjenta), posiadające obywatelstwo polskie/status uchodźcy UKR, zameldowane na stałe lub czasowo na terenie miasta Rzeszowa, a także pensjonariuszy domów pomocy społecznej i pacjentów zakładów opiekuńczo leczniczych/opieki długoterminowej zlokalizowanych na terenie Rzeszowa.

Program realizowany jest w następujących lokalizacjach:

Przychodnia Specjalistyczna Nr 1, Poradnia Diabetologiczna (pok. 210), ul. Hetmańska 21, tel. 17 853 52 81 do 84, wew. 318, w dniach:
poniedziałek w godz.: 12.00 – 14.00
wtorek – piątek w godz.: 8.00 – 11.00

Poradnia Laryngologiczna (pok. 217), ul. Hetmańska 21, tel. 17 853 52 81 do 84, wew. 342, w dniach:
poniedziałek, środa – piątek w godz.: 8.00 – 12.00
wtorek w godz.: 11.00 – 16.00

Przychodnia Specjalistyczna Nr 2, Poradnia Pulmonologiczna (pok. 12), ul. Lubelska 6, tel. 17 861 18 71 do 72, wew. 305, w dniach:
poniedziałek, środa w godz.: 11.30 – 12.30
wtorek, czwartek w godz.: 17.00 – 18.00
piątek w godz.: 12.30 – 13.30

Przychodnia POZ Nr 5, Punkt szczepień (pok. 124), ul. Hoffmanowej 8a, Gabinet zabiegowy (pok. 121), Gabinet lekarski (pok. 118, 119, 120, 122, 123, 125), tel. 17 853 80 51 do 54, wew. 228, w dniach:
poniedziałek – piątek w godz.: 8.00 – 18.00

Szpital Miejski im. Jana Pawła II, ul. Rycerska 4, Gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, tel. 17 861 10 31 do 37 wew. 402 (po godz. 13.00), w dniach:
poniedziałek – piątek w godz.: 9.00 – 13.00

Informacje i odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące Programu będą udzielane pod nr tel.: 17 853 59 73.
Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.

Grafika promująca program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Rzeszowa w wieku 65 lat i więcej oraz z grup podwyższonego ryzyka.