XX Międzynarodowy Festiwal Zespołów Tanecznych “O Laur Rzecha” 2023

XX Międzynarodowy Festiwal Zespołów Tanecznych “O Laur Rzecha” 2023

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „Promotor” we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Rzeszowie zaprasza do udziału w XX Międzynarodowym Festiwalu  Zespołów Tanecznych „O Laur Rzecha”.

Do udziału w Festiwalu zapraszamy zespoły taneczne prezentujące różne techniki taneczne (wyłączając taniec ludowy). Celem festiwalu  jestprezentacją dorobku artystycznego dzieci i młodzieży, a także popularyzacja zespołowych form tanecznych, ich walorów artystycznych i wychowawczych. Festiwal odbędzie się w dniach:

30.10.2023r.. prezentacja dorobku artystycznego zespołów zagranicznych dla dzieci i młodzieży z rzeszowskich szkół, w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie

31.10.2023r część konkursowa- Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego przy ul. Szopena 30 w Rzeszowie- przyjazd zespołów z kraju, prezentacje konkursowe, Koncert Galowy, wręczenie nagród.

Szczegółowe informacje na temat imprezy znajdują się w regulaminie.

Impreza współfinansowana jest przez Prezydenta Miasta Rzeszowa

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel: 17 748-38-91, e-mail: organizacja@mdk.erzeszow.pl, imprezy@mdk.erzeszow.pl

Wszystkie informacje o Festiwalu będą też zamieszczane na naszej stronie: www.promotor.rzeszow.pl  oraz profilu FB: laurrzecha i promotorrzeszow

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Logo Festiwalu

Załączniki: