XXII DZIEŃ PAPIESKI „BLASK PRAWDY” Program wydarzenia

16 października będziemy obchodzić w Rzeszowie XXII Dzień Papieski pod hasłem: „Blask Prawdy”. W związku z tymi obchodami Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” chcielibyśmy zainteresować mieszkańców miasta Rzeszowa tym wydarzeniem oraz programem i atrakcjami.

– Same Dni Papieskie mają dla nas, stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” bardzo duże znaczenie, ponieważ w tym czasie zbieramy fundusze na stypendia dla zdolnej młodzieży z małych miejscowości, pochodzącej z ubogich rodzin. Dzięki zbieranemu przez nas stypendium mają możliwość rozwijania się, a także poznawania wielu wspaniałych, inspirujących młodych ludzi. Dodatkowo jest to wydarzenie, kiedy my stypendyści możemy pokazać naszą młodość; pokazać, że jesteśmy Żywym Pomnikiem św. Jana Pawła II.


Program jaki przygotowujemy na 16 października, a także na cały tydzień poprzedzający Dzień Papieski wygląda następująco:

  • 2 X-będzie się odbywał Różaniec ulicami Rzeszowa, do którego włączą się stypendyści FDNT, rozpoczęcie o 15.00 przy Krzyżu Ofiar Komunizmu przy Zamku;
  • 10-15 X (poniedziałek-sobota)-Pielgrzymowanie Rzeszowskim Szlakiem Świętych. Na trasie Pielgrzymowania znajdują się miejsca związane z Janem Pawłem II i osobami, które beatyfikował. Są to: Ratusz Rzeszowski, Fara, Bazylika Bernardynów, kościół Saletynów, kościół przy ulicy 3 maja, kościół św. Krzyża, Krzyż Ofiar komunizmu, Katedra, kościół św. Jadwigi, kościół bł. Karoliny oraz kościół p.w. Jana Pawła II Wilkowyi. Pielgrzymowanie będzie się odbywało po nabożeństwie różańcowym w poszczególnych kościołach, około godz. 17-18.30.
  • 12 X (środa)- Pielgrzymowanie dla szkół, które będzie się odbywało od godz. 9 do 13, będzie ono miało formę gry miejskiej, przeprowadzonej na terenie Rzeszowa.
  • 15 X- będzie się odbywała kwesta na ulicach Rzeszowa, w trakcie której będziemy zbierać fundusze na stypendia oraz Bieg Papieski w Parku Papieskim przy Katedrze, organizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy o godz. 12.
  • 16 X- będzie miała miejsce kwesta na ulicach Rzeszowa; w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie zostanie zorganizowana Wioska Papieska, w trakcie której będą przygotowane atrakcje i zabawy przygotowane dla dzieci, młodzieży i rodzin, a także konkurs wiedzy o papieżu dla dzieci i młodszej młodzieży;

Przy Katedrze i wybranych kościołach będzie się odbywał kiermasz ciast-kremówek; w tym dniu odbywać się będzie także Msza Św. z biskupem o 11.30 w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża św. (ul. Krakowska).

– Wszystkim wydarzeniom będą towarzyszyć stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i wolontariusze Dnia Papieskiego, którzy będą zaangażowani w zbiórkę publiczną na ulicach miasta Rzeszów.