Panel edukacyjny dla rzeszowskich przedsiębiorców

W dniu 13 października 2022 r. w Centrum Innowacji Miejskich Urban Lab Rzeszów odbyło się spotkanie szkoleniowe dla rzeszowskich przedsiębiorców w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (detal).

– Wydarzenie zostało zorganizowane przez Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń.

Panel składał się z czterech bloków tematycznych:

  • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży
  • działania podejmowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • wydawanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych
  • warunki i zasady prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, kontrole oraz oświadczenia.

Na spotkaniu obecni byli: z ramienia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych radny Sławomir Gołąb oraz Sekretarz Komisji Patrycja Cyran, Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie Wiesław Kwater, a także pracownicy Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń: Dyrektor Agnieszka Czyż-Byjoś, Kierownik Referatu Zezwoleń i Kontroli Dorota Motyka, Główny Specjalista Barbara Żurek, Anna Flejszar-Cena, Agnieszka Siwak-Krzywonos oraz Anita Pawul.

W spotkaniu wzięło udział ok. 70 przedsiębiorców.

– Było to pierwsze z pięciu edukacyjnych spotkań dedykowanych rzeszowskim przedsiębiorcom w temacie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Najbliższe już 20 października.

Zdjęcie ilustrujące ze spotkania szkoleniowego dla rzeszowskich przedsiębiorców
Zdjęcie ilustrujące ze spotkania szkoleniowego dla rzeszowskich przedsiębiorców
Zdjęcie ilustrujące ze spotkania szkoleniowego dla rzeszowskich przedsiębiorców
Zdjęcie ilustrujące ze spotkania szkoleniowego dla rzeszowskich przedsiębiorców
Zdjęcie ilustrujące ze spotkania szkoleniowego dla rzeszowskich przedsiębiorców
Zdjęcie ilustrujące ze spotkania szkoleniowego dla rzeszowskich przedsiębiorców