15 mln zł na nowe żłobki w Rzeszowie

Z dotacji, którą Rzeszów otrzymał z rządowego Programu Maluch+ dofinansowana zostanie budowa żłobków na dwóch osiedlach: Drabinianka i Budziwój.

Podpisanie umów dotyczących przyznania miastu dofinansowania budowy żłobków odbyło się w piątek w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

– Bardzo dziękujemy za to wsparcie i cieszę się, że już następnego dnia po odblokowaniu pieniędzy z Krajowego Programu Odbudowy Rzeszów otrzymuje tak znaczącą dotację. Jestem tym bardziej szczęśliwy, że jesteśmy miastem, w którym ciągle przybywa młodych ludzi, a co za tym idzie, żłobki, przedszkola i szkoły są bardzo potrzebne – mówił Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.  

Program Maluch+” funkcjonuje od 2011 roku. Jego celem jest wsparcie tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Wsparciem objęte są żłobki publiczne i niepubliczne, kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie.

– Na Podkarpaciu w latach 2011 – 2021 wydaliśmy na realizację programu ponad 84 mln zł. Ponad 90 procent placówek utworzonych przy wsparciu z tego budżetu funkcjonuje do dziś. Pomimo tego w naszym regionie nadal występują „białe plamy”, w których likwidacji ma pomóc kolejna edycja Malucha+ – mówiła Teresa Kubas-Hul, Wojewoda Podkarpacki.

Program Maluch+ 2022-2029, po raz pierwszy jest finansowany z pieniędzy unijnych. Środki dofinansowania mogą pochodzić z dwóch źródeł: KPO (Krajowy Plan Odbudowy) i FERS (Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego).

W pierwszym naborze tej edycji Programu – od stycznia do maja 2023 roku – wzięło udział łącznie 85 gmin i 38 podmiotów niepublicznych. Podpisano 56 umów o łącznej wartości 70,58 mln zł. Obecnie trwa etap podpisywania ostatnich umów z pierwszego naboru w zakresie tworzenia nowych miejsc, natomiast od marca/kwietnia podpisywane będą pierwsze umowy na zapewnienie ich funkcjonowania, co pozwoli na obniżenie opłat rodziców za pobyt dzieci w placówkach niepublicznych. – Podpisaliśmy 56 umów o łącznej wartości ponad 70 mln zł. Dziś parafujemy umowę na dofinansowanie dwóch zadań miasta Rzeszów. Kwota dofinansowania to 15 mln zł – poinformowała Teresa Kubas-Hul.

Z wykorzystaniem dotacji Rzeszów wybuduje dwa żłobki: przy ul. Jachowicza, dla 190 dzieci oraz przy ul. Budziwojskiej, dla 183 dzieci. – W przypadku pierwszej z tych inwestycji jesteśmy już po przetargu i lada dzień wybierzemy wykonawcę, który żłobek na osiedlu Drabinianka wybuduje. Ta inwestycja zakończy się jesienią przyszłego roku – powiedział prezydent Konrad Fijołek. W przypadku żłobka na os. Budziwój wiosną tego roku ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji budowlanej przyszłej inwestycji.

zdjęcie z oficjalnego podpisania umów dotyczących przyznania miastu dofinansowania w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, fot. Grzegorz Bukała,Urząd Miasta Rzeszowa