Aktualny skład Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa

Aktualnie Towarzystwem Przyjaciół Rzeszowa kieruje zarząd, w 11-osobowym składzie:
Roman Małek – przewodniczący,
Włodzimierz Szwaja – zastępcy przewodniczącego,
Bolesław Pezdan – zastępcy przewodniczącego,
Krzysztof Kadłuczko – skarbnik,
Zygmunt Rybarski – sekretarz,
Józef Kanik – członek,
Krystyna Koniuch – członek,
Krystyna Małecka – członek,
Stanisław Rusznica – członek,
Witold Walawender – członek,
Alicja Trzyna członek.

Komisja Rewizyjna:

Misję rewizyjną powierzono zaś Komisji Rewizyjnej na czele z:

Ząbek Stanisław – przewodniczący
Ryszard Lechforowicz
Dorota Kwoka
Anna Skiba
Roman Zych.