Czwarta edycja projektu „Uliczna Gra z Ekonomikiem z ZS2”

Pracownicy Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa prelegentami w czwartej edycji projektu „Uliczna Gra z Ekonomikiem z ZS2”

W dniu 07.11.2022 r. odbyło się spotkanie online organizowane przez Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie dotyczące kolejnej już edycji projektu edukacyjnego skierowanego do szkół podstawowych z terenu Podkarpacia mającego na celu wzrost wiedzy z zakresu ekonomii, ubezpieczeń, działalności gospodarczej, przedsiębiorczości i gospodarowania budżetem w praktyce gospodarczej.

– W spotkaniu uczestniczyli uczniowie 8 zespołów wraz ze swoimi klasami.

Pracownicy Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa   przedstawili uczniom szczegóły z zakresu zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W zakresie ubezpieczeń został także przeprowadzony panel edukacyjny z koordynatorem ds. komunikacji społecznej i edukacji z ZUS Oddział w Rzeszowie.