Dotacje na eksport dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w 2022 roku – bezpłatne szkolenie

5 maja 2022 r. ruszył nabór w ostatnim już konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla działania 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP. Działanie ma na celu sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej. Jest to bardzo dobra okazja aby w kończącej się już perspektywie finansowej pozyskać środki na rozwój firmy w obszarze umiędzynarodowiania.

Wspierając internacjonalizację MŚP z regionu Podkarpacia, ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. “Dotacje na eksport dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w 2022 roku”.

Podczas szkolenia zostaną omówione warunki prawidłowego przygotowania firmy i koncepcji internacjonalizacji w celu pozyskania dofinansowania dla projektów związanych z wprowadzeniem na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług. Omówione zostaną m.in.:

– warunki jakie muszą zostać spełnione przez przedsiębiorstwo oraz produkt podlegający internacjonalizacji,
– model biznesowy internacjonalizacji,
– zasady realizacji/rozliczania projektu internacjonalizacji,
– koszty kwalifikowalne do dofinansowania,
– kryteria wyboru projektów.

W programie będzie również mowa o możliwościach dofinansowań dla przedsiębiorstw z sektora MŚP związanych z planowanym uruchomieniem w 2022 roku funduszy z nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027.

Szkolenie poprowadzi Dariusz Sołek – ekspert branżowy z wieloletnim doświadczeniem w specjalistycznym doradztwie dla przedsiębiorców z zakresu pozyskiwania środków na realizację  projektów inwestycyjnych i badawczych z funduszy krajowych oraz unijnych.

Kiedy i gdzie?

Szkolenie w formie stacjonarnej, odbędzie się  20 maja 2022r., w godz. 10:00 – 14:00, w Hotelu “Nowy Dwór” w Świlczy k/Rzeszowa, Świlcza 146E.

Jak wziąć udział?

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/bbth3QxBr88YzMKs6

Zgłoszenia udziału w szkoleniu można dokonać również telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 17 860 57 45.

REJESTRACJA TRWA DO 19 MAJA 2022 r., do godz. 10:00