Jolanta Kaźmierczak zrezygnowała z funkcji wiceprezydentki Rzeszowa

Pani Jolanta Kaźmierczak, zwróciła się do Prezydenta Miasta Rzeszowa z wnioskiem o odwołanie jej z funkcji Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa. Prezydent przychylił się do wniosku.

Z dniem 14 lutego 2024 roku Pani Jolanta Kaźmierczak przestała pełnić funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Dziękujemy za blisko trzy lata współpracy i wiele wspólnych sukcesów dla miasta Rzeszowa.

W trakcie swojej kadencji, Pani Jolanta Kaźmierczak wniosła znaczący wkład w rozwój naszego miasta. Przykładem Jej inicjatyw niech będą m.in. porozumienie w sprawie budowy siedziby Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy ul. Dołowej, zakup przez miasto Kina Zorza, zmiana strategii przydzielania lokali komunalnych czy uregulowanie spraw własnościowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Także inicjatywy ekologiczne, jak programy „Czyste powietrze” „Ciepłe Mieszkanie” czy walka ze smogiem.

Z całego serca życzymy Pani Jolancie Kaźmierczak wielu sukcesów w nowej roli oraz dalszych osiągnięć zawodowych i osobistych. Liczymy na dalszą współpracę na rzecz miasta.

Jesteśmy przekonani, że doświadczenie i pasja, które Pani Jolanta Kaźmierczak wniosła do pracy na rzecz naszego miasta, będą równie cenne w kolejnym przedsięwzięciu.

Obowiązki Pani Jolanty Kaźmierczak przejął Prezydent Miasta Rzeszowa.

Fot. Grzegorz Bukałą/UM Rzeszowa

14.02.2024. Rzeszow. Pozegnanie WJK. Fot. Grzegorz Bukala / UM Rzeszow
14.02.2024. Rzeszow. Pozegnanie WJK. Fot. Grzegorz Bukala / UM Rzeszow
14.02.2024. Rzeszow. Pozegnanie WJK. Fot. Grzegorz Bukala / UM Rzeszow