Wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy al. Witosa i ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 301/6/2018 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 145/16/2006 przy al. Witosa i ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie w części oznaczonej konturem od I do VII wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

W dniu 14.02.2024 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 301/6/2018 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 145/16/2006 przy al. Witosa i ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie w części oznaczonej konturem od I do VII oraz o możliwości składania uwag w dniach od 22 lutego 2024 r. do 27 marca 2024 r.

Link do ogłoszenia:  https://bip.erzeszow.pl/pl/116-biuro-rozwoju-miasta-rzeszowa/3516-aktualnosci/93878-obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-nr-30162018-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-nr-145162006-przy-al-witosa-i-ul-wyspianskiego-w-rzeszowie-w-czesci-oznaczonej-konturem-od-i-do-vii-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko.html