Nowe Centrum Pomocy Dzieciom

W Rzeszowie ma powstać Centrum Pomocy Dzieciom. Takich placówek jest tylko 9 w Polsce. Podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie odbyło się 2 lipca w Międzynarodowym Centrum Integracji Feniks.

Podpisy pod nim złożyli: Prezydent Rzeszowa, Konrad Fijołek, Marcin Mołoń, Prezes Zarządu Fundacji PRO-FIL, Beata Wojtkowska, Wiceprezes Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

– Chcemy ogłosić tę nową inicjatywę, która wychodzi naprzeciw potrzebom krzywdzonych dzieci. Realizować ją będą Fundacja PRO-FIL, która z miastem już współpracuje, a koordynować Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Będzie to znakomite połączenie kompetencji, idealne połączenie chęci działania społecznego z działaniami administracji różnego szczebla. Dziękuję za tę inicjatywę – powiedział Prezydent Fijołek.

W CPD dzieci pokrzywdzone przestępstwem oraz ich niekrzywdzący opiekunowie otrzymają pod jednym dachem kompleksową i interdyscyplinarną pomoc. – To tutaj dzieci, które doznały krzywdy, otrzymają BEZPŁATNĄ pomoc terapeuty, psychologa, psychiatry, prawnika, czy pediatry – zaznaczył Marcin Mołoń.

– Udzielana pomoc jest kompleksowa, a dziecko, które już mnóstwo wycierpiało, nie musi kilka razy w różnych miejscach opowiadać o traumatycznych dla siebie zdarzeniach – podkreśliła Beata Wojtkowska.

Wg założeń Fundacji PRO-FIL pomoc otrzyma 50 dzieci miesięcznie.

Centrum będzie funkcjonować w budynku RARR przy u. Szopena 51. Jego otwarcie planowane jest na 2025 r. Na razie Fundacja PRO-FIL stara się w Ministerstwie Sprawiedliwości o grant na utworzenie i działanie Centrum. Te środki mają być uzupełniane o dotacje samorządu województwa i miasta.

Wg UNICEF w Polsce około 630 tysięcy dzieci wymaga specjalistycznej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Wg danych Policji, w województwie podkarpackim średnio ok. 2,5 tysiąca dzieci rocznie zostaje pokrzywdzonych przestępstwem. UNICEF wskazuje na pilną potrzebę poprawy dostępności do usług zdrowia psychicznego.

zdjęcie ze spotkania dotyczącego utworzenia Centrum Pomocy Dzieciom, fot. Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa

Dodaj komentarz