Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie Pierwszego Rzeszowskiego Panelu Obywatelskiego – “W jaki sposób osiągnąć neutralność klimatyczną w Rzeszowie do roku 2030?”

Podstawowe informacje o konkursie:

1.Sposób sporządzenia oferty

Ofertę należy sporządzić za pośrednictwem generatora ofert dostępnego na stronie https://generatorNGO.erzeszow.pl i złożyć w terminie do dnia 28 maja 2023 r., (organizacje, które chcą przystąpić do konkursu muszą zarejestrować się w generatorze ofert),

2.Cel zadania publicznego

Przygotowanie i przeprowadzenie Pierwszego Rzeszowskiego Panelu Obywatelskiego wypracowującego rekomendacje dla tematu panelu: „W jaki sposób osiągnąć neutralność klimatyczną w Rzeszowie do roku 2030?”.

3.Środki przeznaczone na realizację zadania publicznego

W roku 2023 Gmina Rzeszów przekaże na realizację ww. zadania publicznego dotację do wysokości 250.000,00 zł.

4.Forma realizacji zadania publicznego

Powierzenie

5.Termin realizacji zadania publicznego

1.06 – 31.12.2023 r.

Pełną treść ogłoszenia oraz warunków w oparciu, o które należy przygotować ofertę stanowi załącznik do niniejszego konkursu (załączniki do konkursu).

Ponadto pełna treść ogłoszenia konkursowego znajduje się pod umieszczonym poniżej adresem (https://bip.erzeszow.pl/pl/375-zarzadzenia-prezydenta-miasta-rzeszowa/68352-zarzadzenia-prezydenta-miasta-rzeszowa-jako-organu-gminy-od-2023-r/75149-zarzadzenie-nr-00501772023-prezydenta-miasta-rzeszowa-z-dnia-24-kwietnia-2023-r.html).