Pieniądze od francuskich samorządów na pomoc Ukrainkom w Rzeszowie

60 tysięcy euro otrzyma Rzeszów na wsparcie programu pomocy uchodźcom z Ukrainy. Pieniądze pomogą w nauce języka i aktywizacji zawodowej kobiet, które chronią się u nas przed wojną.

Dotacja jest efektem wyjazdu prezydenta na szczyt Eurocities Annual Conference w czerwcu 2022r. Rzeszów jest członkiem „Eurocities” największej organizacji zrzeszającej miasta na świecie. Prezydent Rzeszowa jest członkiem Walnego Zgromadzenia i obowiązkowo bierze udział w głosowaniach. W czerwcu ubiegłego roku Konrad Fijołek wraz z burmistrzem Wilna i przedstawicielem Charkowa mówili na temat organizacji procesu pomocy Ukrainie i sytuacji na granicy. Przedstawiał również okoliczności przyznania Rzeszowowi tytułu „Miasta-Ratownika”. Podczas spotkań udało się nawiązać kontakt m.in. ze Stowarzyszeniem Miast Francuskich.

– Z naturalnych przyczyn wszystko to, co przedstawialiśmy podczas tych spotkań było związane z kryzysem uchodźczym. Następnie nasze kontakty z przedstawicielami francuskich miast były kontynuowane, a ich owocem jest dotacja, o której dzisiaj mówimy – informuje Kamil Czyż, dyrektor Wydziału Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa.  

– Tytuł „Miasta-Ratownika” zobowiązuje do dalszego działania, chociaż teraz nasza pomoc przybiera inne formy niż na początku. Teraz polega na pomocy w odnalezieniu się w nowym miejscu, na znalezieniu pracy, na integracji z lokalną społecznością.  Dziękuję za wsparcie Stowarzyszeniu Miast Francuskich i przekazanie 60 tys. euro na wspólny program pomocowy „Aktywizacja i integracja min. 25 kobiet z Ukrainy” – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Wspólny projekt Miasta Rzeszowa i CITÉS UNIES FRANCE odpowiada na najbardziej palące problemy związane z zatrudnieniem i znajomością języka polskiego wśród uchodźców z Ukrainy. Po wybuchu konfliktu w Ukrainie znaczna liczba osób uciekających przed działaniami wojennymi znalazła się w Rzeszowie. Część z nich słabo zna język polski i nie podejmuje zatrudnienia. – Przez Rzeszów przewinęło się kilkaset tysięcy osób uciekających przed wojną. Kilkadziesiąt tysięcy zostało tutaj. To, w jaki sposób im pomogliśmy nie byłoby możliwe bez wsparcia mieszkańców oraz firm i organizacji, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych. Słowa podziękowania należą się wszystkim za dotychczasową pomoc, ale także za to, że teraz możemy ogłosić konkurs na wsparcie kobiet z Ukrainy, mieszkających w naszym mieście – mówi Krystyna Stachowska, wiceprezydent Rzeszowa.

Przedsięwzięcie ma charakter uzupełniający w stosunku do innych działań prowadzonych na rzecz uchodźców w Rzeszowie. Wsparcie aktywizacyjne umożliwi podjęcie zatrudnienia i pozyskanie środków na zabezpieczenie potrzeb bytowych w trudnym okresie.

– Środki finansowe, które zostały przekazane przez CITÉS UNIES FRANCE przeznaczone są na realizację wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego, kursów zawodowych, kursu języka polskiego oraz wsparcia towarzyszącego w postaci zapewnienia opieki nad osobami zależnym w czasie zajęć. Zapraszamy do udziału w konkursie organizacje pozarządowe, które świadczą tego typu pomoc – mówi Andrzej Burnat, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa.

Projekt jest skierowany do 25 kobiet z Ukrainy, które z powodu wojny przyjechały do Rzeszowa. Są to kobiety w wieku produkcyjnym (18- 60 lat), opiekujące się osobą/osobami zależnymi, tj. dziećmi lub starszym członkiem rodziny. Dzisiaj startuje otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców a realizacja zadania zostanie zlecona organizacji pozarządowej, która w tym konkursie zwycięży. Jednocześnie zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. ogłoszonego konkursu. Odbędzie się ono 13 lutego 2023 r. w Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab, ul. 3 maja 13 (piętro 1) o godz. 10.00.

Konferencja prasowa dot. przekazania miastu dotacji przez Stowarzyszenie Miast Francuskich, fot. Grzegorz Bukała / Urząd Miasta Rzeszowa