Polski Kongres Klimatyczny 2023 pod patronatem prezydenta Rzeszowa

Organizatorzy Polskiego Kongresu Klimatycznego, który odbędzie się 16 i 17 marca br. w Warszawie, zapraszają zainteresowanych do udziału. Podczas kongresu będą omawiane aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do strategii klimatycznych dla regionu Europy Środkowej i Północnej. Wydarzenie objął swoim patronatem honorowym także prezydent Rzeszowa.

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Skuteczne wdrożenie zmian wymaga współpracy interesariuszy reprezentujących biznes, samorządy i instytucje pozarządowe. Istotna może okazać się współpraca międzynarodowa, która jest źródłem innowacji i nowej wiedzy, opartej często o wieloletnie doświadczenia zespołów funkcjonujących w pełnej świadomości klimatycznej.

Celem organizacji Polskiego Kongresu Klimatycznego jest utworzenie platformy wymiany doświadczeń integrującej interes publiczny z biznesem i uwzględniającej merytoryczne ustalenia i zalecenia środowiska naukowego. Potrzeba identyfikacji najlepszych praktyk zainspirowała organizatorów do zaproszenia również ekspertów zagranicznych, którzy wezmą udział w specjalnym szczycie stanowiącym integralną część kongresu.

Udział w wydarzeniu to przede wszystkim szansa na zdobycie nowej wiedzy i kontaktów. Agenda Polskiego Kongresu Klimatycznego zakłada dwa dni debat na temat najbardziej aktualnych kwestii związanych ochroną klimatu i środowiska, w tym z operacyjnym zarządzaniem zieloną transformacją, nową energetyką, finansowaniem inwestycji, ofertą nauki dla biznesu. Uczestnicy scharakteryzują także rolę biznesu w dochodzeniu do celów klimatycznych oraz znaczenie digitalizacji w przyspieszeniu transformacji klimatyczno-energetycznej. W panelach ekspertów mowa będzie również o kwestiach związanych z udziałem samorządów w transformacji klimatyczno-energetycznej, zarządzaniem terenami zielonymi oraz rozwiązaniami dla miast i regionów spod znaku nature-based.

Polski Kongres Klimatyczny jest skierowany do biznesu, sektora publicznego, jednostek samorządowych, instytucji finansujących, przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych, spółek skarbu państwa, przedstawicieli firm oferujących rozwiązania technologiczne, ubezpieczycieli inwestycji, ekspertów, pracowników naukowych i innowatorów, inwestorów, dziennikarzy i innych osób zainteresowanych tą tematyką. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla podmiotów publicznych i płatny dla prywatnych.

Patronami merytorycznymi wydarzenia są: Deloitte, WiseEnergia oraz Polska Akademia Nauk, natomiast o swoich projektach opowiedzą między innymi AMS, Polenergia i Energa. Wydarzeniu towarzyszyć będzie gala „Liderzy Transformacji Energetycznej”.

Rejestracja uczestników możliwa jest na www.polskikongresklimatyczny.pl

W celu nawiązania współpracy i kontaktu z organizatorem udostępniono tel. o numerze +48 888 770 651 i adres e-mail biuro@polskikongresklimatyczny.pl

grafika promująca Polski Kongres Klimatyczny