PLEBISCYT Rzeszowscy Siłacze, to MY

Plebiscyt realizowany jest przez Fundację ,,APROBATA’’ we współpracy z Urzędem Miasta Rzeszowa. Projekt,, Dofinansowano z budżetu Miasta Rzeszowa”

Do udziału zapraszamy mieszkańców miasta Rzeszowa posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Uczniów placówek edukacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Rzeszowa, rzeszowskich instytucji publicznych i niepublicznych ( takich jak Domy Pomocy Społecznej, Domy Seniora), sektora pozarządowego wspierającego osoby z niepełnosprawnościami (takich jak Warsztaty Terapii Zajęciowych)

– Celem plebiscytu jest wyróżnienie osób z niepełnosprawnościami, którzy pomimo swojej niepełnosprawności realizują swoje pasje, nie poddają się przeciwnościom losu. Wspierając integrację w życiu społecznym oraz dążymy do przeciwdziałania wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Priorytetowy charakter mają te działania, które przyczyniają się do tworzenia warunków powszechnej dostępności, a także poprawy atrakcyjności Rzeszowa jako miasta przyjaznego dla wszystkich grup społecznych.

Duży nacisk jest kładziony na pokazanie społeczeństwu pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami, że wszyscy są jego integralną częścią i powinni cieszyć się pełnym uczestnictwem w życiu rodzinnym i społecznym.


Statuetka okolicznościowa i Certyfikat Rzeszowscy Siłacze, to MY
przyznawany jest w czterech kategoriach:

  • I Dzieci i młodzież do 18 roku życia
  • II Kobiety
  • III mężczyźni
  • IV Społecznik osoba z niepełnosprawnością


Kandydatury można zgłaszać w terminie od 15 września 2022 do 05 listopada 2022
, a uroczyste wręczenie Statuetki i certyfikatów odbędzie się 2 grudnia 2022 w czasie III Debaty ,,Rzeszów przyjazny osobom z niepełnosprawnością’’

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem i formularzem zgłoszeniowym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który znajduje się:

  1. do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej Organizatora https://fundacjaaprobata.ippez.pl/index.php/nasze-dzialania/projekty/plebiscyt-rzeszowscy-silacze-to-my/
  2. do pobrania w wersji papierowej w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędzie Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16 w Rzeszowie. W godzinach poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 7.30 – 15.30, środa 7.30 – 17.00.

Zarówno projekt, jak i konkretne działania podejmowane w Rzeszowie na rzecz osób niepełnosprawnościami będą wynikać wprost z Konwencji ONZ z dnia 13 grudnia 2006 r. o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez Polskę w dniu 6 września 2012 r.

____________________________
Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami, które tłumaczone są na język migowy.

Tłumaczem języka migowego jest Pani Katarzyna Hul Dyrektorka Podkarpackiego Stowarzyszenia Głuchych

Grafika promująca wydarzenie pn. PLEBISCYT Rzeszowscy Siłacze, to MY