Przebudowa odcinka ul. Wyspiańskiego zakończona

Jezdnia została poszerzona do dwóch pasów ruchu, wybudowano chodnik, kanalizację deszczową i oświetlenie.

Przebudowana została część ul. Wyspiańskiego pomiędzy dojazdem do ronda im. Tomasza Stańki, a przebudowanym wcześniej odcinkiem biegnącym w kierunku ulicy Strzelniczej. W ramach tej inwestycji jezdnia została poszerzona do 6 metrów. Dzięki temu mieszczą się dwa pasy ruchu. Wcześniej droga na tym odcinku miała tylko od 4 do 4,5 metra, co powodowało utrudnienia w poruszaniu się samochodów.

Wzdłuż ulicy powstał chodnik, wody opadowe z rowów przejęła nowa kanalizacja deszczowa, wybudowane zostało oświetlenie. Ważnym i najdroższym elementem inwestycji była wymiana gruntu, którego nośność była w tym miejscu zbyt słaba.

Dodatkowo wybudowano także chodnik na odcinku od istniejącej ścieżki w Parku  Niezapominajki  w kierunku skrzyżowania z ul. Pleśniarowicza.

Budowa już się zakończyła, obecnie trwają prace porządkowe. W najbliższym czasie przeprowadzony zostanie odbiór, po którym inwestycja zostanie udostępniona mieszkańcom.

Koszt tego zadania to ponad 1,7 mln zł.

zdjęcie przedstawiające ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie,fot. Adam Lampart, Urząd Miasta Rzeszowa