Rzeszów aktywnie bierze udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „REAGUJ na przemoc wobec dzieci”

Fundacja PRO-FIL w partnerstwie z Miastem Rzeszowem bierze udział w przeprowadzeniu kampanii społecznej „REAGUJ na przemoc wobec dzieci”. Inicjatorem kampanii jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, a ambasadorem akcji został aktor Jakub Gierszał. Ważnym elementem kampanii jest miniserial pt. „Nieobojętni” w reżyserii Krzysztofa Komandera. Produkcja stanowi przemyślaną odpowiedź na problem przemocy wobec dzieci i ma na celu zachęcenie dorosłych do reagowania w sytuacjach, gdy podejrzewają albo widzą, że dziecko jest krzywdzone. Serial oraz konkretne informacje dotyczące sposobów reagowania na przemoc dostępne są na stronie REAGUJ.fdds.pl

Według najnowszego badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jedno na troje dzieci (32%) doświadczyło przemocy fizycznej lub (i) psychicznej ze strony bliskich dorosłych. 26% dzieci doświadczyło wykorzystywania seksualnego bez kontaktu fizycznego, a 8% z kontaktem. Te dzieci często cierpią w samotności, bez nadziei na pomoc. Przemoc wobec nich pozostaje często niezauważona i towarzyszą jej obojętność i milczenie.

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada trwa światowa „Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która od ponad 30 lat chroni dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym, bierze w niej udział i po raz kolejny realizuje w tym czasie kampanię społeczną „REAGUJ na przemoc wobec dzieci”. Celem kampanii jest zwiększenie społecznej gotowości do reagowania w sytuacjach, gdy podejrzewają albo widzą, że dziecko doświadcza przemocy. W kampanię tą włączyła się m.in. Fundacja PRO-FIL z Rzeszowa, która współpracuje z FDDS od długiego czasu i aktywnie wspiera tego typu inicjatywy.

„Nieobojętni” – społeczny serial o reagowaniu na przemoc

Głównym elementem kampanii jest miniserial „Nieobojętni”, czyli poruszająca opowieść o tym, jak ważne jest, by nie pozostawiać dzieci samych w obliczu przemocy. Bohaterowie historii znajdują się w trudnych sytuacjach, które wymagają natychmiastowej interwencji.

Serial można obejrzeć na stronie REAGUJ.fdds.pl lub na kanale YouTube Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Można go też zobaczyć w postaci kursu e-learning na temat reagowania na przemoc wobec dzieci, w którym kolejne fragmenty filmu przeplatane są pytaniami, informacjami i komentarzami ekspertów. 

W „Nieobojętnych” jedną z głównych ról odgrywa Jakub Gierszał, znany i ceniony aktor, który jest też ambasadorem kampanii „REAGUJ na przemoc wobec dzieci”.

Wszystkie rzeczy, które robimy w życiu mają jakąś ustaloną intencję. W tym przypadku intencja jest bardzo dobra i szczególna – to chęć pomocy dzieciom, które doświadczają przemocy, i potrzeba nagłośnienia kampanii, która mówi o tym, co my dorośli powinniśmy zrobić, gdy jesteśmy tego światkami – mówi Jakub Gierszał, aktor, ambasador kampanii. – Proces angażowania się w pomoc np. poprzez telefoniczne zgłoszenie przemocy do odpowiednich służb czy interakcję z osobą, która stosuje przemoc, albo z dzieckiem, które potrzebuje pomocy, wzbudza wiele emocji i może być dla wielu osób trudny. Ale warto wyjść ze swojej strefy komfortu, warto wziąć na siebie kawałeczek tej odpowiedzialności społecznej, bo każdy taki mały krok powoduje, że jesteśmy zdolni wykonać też następny – dodaje Gierszał.

Akcja „Dzieciństwo bez przemocy”

19 listopada – w Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci – z inicjatywy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zostanie wyświetlone hasło „Dzieciństwo bez przemocy”, a pałac podświetlony zostanie na czerwono. Podobne iluminacje będą miały miejsce również na budynku rzeszowskiego Ratusza i w innych miastach Polski tj.: Lublin, Starogard Gdański, Olsztyn, Zakopane, Głogów, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Poznań, Konin.

Akcja „Dzieciństwo bez przemocy” to manifest 16 wiodących polskich organizacji, zrzeszonych w Krajowej Koalicji na rzecz Ochrony Dzieci. Ten manifest stanowi nasze jasne stanowisko – nie zgadzamy się na przemoc wobec dzieci, a wszelkie jej formy są nie do przyjęcia. Wszyscy realizujemy misję ochrony praw dzieci i głośno wzywamy do przeciwdziałania przemocy. Ta akcja to nasz wspólny krok do budowania świadomości problemu krzywdzenia dzieci, kształtowania postaw, uwrażliwiania społeczeństwa i angażowania w działania chroniące – mówi Monika Kamińska, rzeczniczka prasowa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Jesteśmy dumnym członkiem Koalicji, której jednym z głównych celów jest podejmowanie działań na rzecz mobilizacji i edukacji społecznej w zakresie ochrony dzieci przed przemocą. Z radością włączyliśmy się w akcję „Dzieciństwo bez przemocy”. Chcemy wspólnie przeciwdziałać przemocy wobec dzieci. W ramach tej akcji w naszym mieście na czerwono zaświeci się Ratusz Miasta, jako znak, że nie akceptujemy żadnej formy przemocy wobec najmłodszych – mówi Marcin Mołoń z Fundacji PRO-FIL.

Więcej o Krajowej Koalicji na rzecz Ochrony Dzieci oraz o kampanii na stronie: REGUJ.fdds.pl