Przebudowa ulicy Matysowskiej w Rzeszowie zakończona

– Konieczność przebudowy tej drogi była zgłaszana przez mieszkańców Matysówki już od pierwszych rozmów, które prowadziliśmy w sprawie przyłączenia tej miejscowości do Rzeszowa. Zwracano uwagę na brak chodnika, na to, że sama droga jest wąska i wymaga poszerzenia. Udało się te postulaty zrealizować – dziś oficjalnie oddajemy przebudowaną ulicę Matysowską, z chodnikami i oświetleniem – mówił prezydent Rzeszowa podczas czwartkowej uroczystości oddania do użytku przebudowanej drogi.

– Ta inwestycja nie była łatwa. Matysówka jest osiedlem położonym na wzgórzach i dla wykonawcy prac było to wyzwanie. Ale rzeszowska firma – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów świetnie sobie z tym zadaniem poradziła. Przebudowany został odcinek o długości ponad 2,3 km. Jest to kolejna drogowa inwestycja, która w ostatnim czasie ma swój finał. W tym tygodniu udostępnione zostały mieszkańcom przebudowane w śródmieściu i na os. 1000-lecia drogi i przejazd pod torami kolejowymi. W trakcie są już kolejne ważne przedsięwzięcia, które poprawią komunikację w naszym mieście. Mam tu na myśli np. rozbudowę ul. Warszawskiej, budowę drogi na os. Przybyszówka, rozbudowę dróg przy dworcu kolejowym – dodał Konrad Fijołek. 

– Jak istotna jest ta nowa, piękna droga wiem bardzo dobrze, ponieważ sama jestem mieszkanką osiedla Matysówka i świetnie znam potrzeby także tej części Rzeszowa. Widzę jak bardzo poprawiło się bezpieczeństwo mieszkańców i przede wszystkim dzieci, które teraz korzystają z chodnika, którego przed rozbudową tu nie było – podkreślała Krystyna Stachowska, wiceprezydent Rzeszowa.

W czwartkowej uroczystości wzięli udział także Danuta Szyszka, rzeszowska radna, przedstawiciele Rady Osiedla Matysówka, dyrekcja szkoły oraz przedstawiciele wykonawcy.

Rozbudowa ul. Matysowskiej była zadaniem realizowanym w trybie zaprojektuj i wybuduj. To oznacza, że wybrana w przetargu firma w pierwszej kolejności musiała opracować dokumentację rozbudowy, zdobyć zezwolenie na realizację tego zadania i samą inwestycję wykonać. Zakres prac był bardzo duży. Rozbudową objęty został odcinek ulicy o długości 2,35 km – od skrzyżowania z ul. Wichrową do ul. Pienińskiej. Wykonano jej poszerzenie do sześciu metrów, powstał chodnik, który w miejscach o dużym nachyleniu jest wyposażony w balustrady. Na długości ponad 280 metrów wykonano konstrukcje oporowe zabezpieczające skarpy. Częścią tej inwestycji była także budowa energooszczędnego oświetlenia – zamontowano 73 słupy oświetleniowe z oprawami typu LED. Wybudowana została także kanalizacja deszczowa, przebudowano gazociągi i wodociągi. Koszt rozbudowy ul. Matysowskiej to prawie 11 mln zł.