Stypendia w zakresie twórczości artystycznej

Spotkanie informacyjne dotyczące przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej.

Podczas spotkania zostanie omówiona procedura składania wniosków, weryfikacji złożonych dokumentów, uzupełniania i poprawiania wniosków oraz ich opiniowania przez Komisję Stypendialną.

Miejsce: Urban Lab Rzeszów

Data: 5 czerwca 2023 r. 

Godzina: 17:00-19.00

Informacje w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalenia ich wysokości zawarte są w Uchwale Nr X/226/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2019 r. poz. 2722 z późn. zm.):

https://bip.erzeszow.pl/pl/2266-wydzial-kultury-i-dziedzictwa-narodowego/47177-stypendia-w-zakresie-tworczosci-artystycznej/57420-stypendia-w-zakresie-tworczosci-artystycznej.html

Zachęcamy do udziału !